Category: E-Learning

Bu kategoride üniversitedeyken yaptığım bazı ödevlerden derlediğim yazılar var.


Gezegen Yerleştirmece Oyunu

March 27th, 2008 — 9:48pm

ilk öğretim 4. veya 5. sınıf öğrencilerine gezegenlerin yörüngelerini öğretmek amacıyla
yazılmış bir uygulama. Ödev olarak hazırlamıştım. ben ödevi yaparken internetten
pek bişey bulamıyordum. Böte’daş larım faydalansın.

Bi gün bi google aramasından çıkar.

Eğitsel Oyun Yazılımları

Visual Studio 2005 de hazırlanmıştır. (c# 2.0 ımsı)

Kodları İndirmek İçin Tıklayınız

Form Nesnesindeki Kodlar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Diagnostics;
using System.Data.OleDb;
using System.Data.ProviderBase;
using System.Data.Sql;
 
namespace dragdrop
{
public partial class Form1 : Form
{
  private mousehareket mhrkt;
  private databaseislemleri dbi;
 
  string dunyaisim = "dunya";
  string merkurisim = "merkur";
  string marsisim = "mars";
  string venusisim = "venus";
  string jupiterisim = "jupiter";
  string saturnisim = "saturn";
  string uranusisim = "uranus";
  string neptunisim = "neptun";
  string plutonisim = "pluton";
 
  int suredegisken = 0;
  int puandegisken = 1000;
  int dogruadedi = 0;
 
  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    mhrkt = new mousehareket(timer1);
    dbi = new databaseislemleri();
 
  #region mousedown eventlar
 
    merkur.MouseDown += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseDown);
    venus.MouseDown += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseDown);
    dunya.MouseDown += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseDown);
    mars.MouseDown += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseDown);
    jupiter.MouseDown += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseDown);
    saturn.MouseDown += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseDown);
    uranus.MouseDown += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseDown);
    neptun.MouseDown += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseDown);
    pluton.MouseDown += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseDown);
 
  #endregion
 
  #region mouseup eventlar
 
    merkur.MouseUp += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseUp);
    venus.MouseUp += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseUp);
    dunya.MouseUp += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseUp);
    mars.MouseUp += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseUp);
    jupiter.MouseUp += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseUp);
    saturn.MouseUp += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseUp);
    uranus.MouseUp += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseUp);
    neptun.MouseUp += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseUp);
    pluton.MouseUp += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseUp);
 
  #endregion
 
  #region mousemove eventlar
 
    merkur.MouseMove += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseMove);
    venus.MouseMove += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseMove);
    dunya.MouseMove += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseMove);
    mars.MouseMove += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseMove);
    jupiter.MouseMove += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseMove);
    saturn.MouseMove += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseMove);
    uranus.MouseMove += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseMove);
    neptun.MouseMove += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseMove);
    pluton.MouseMove += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseMove);
 
  #endregion
 
  #region gezegen pozisyonları
 
    dunya.Location = new Point(623, 466);
    merkur.Location = new Point(100, 460);
    mars.Location = new Point(560, 455);
    venus.Location = new Point(355, 485);
    uranus.Location = new Point(260, 445);
    jupiter.Location = new Point(710, 430);
    saturn.Location = new Point(135, 470);
    pluton.Location = new Point(430, 455);
    neptun.Location = new Point(470, 455);
 
  #endregion
 
  }
 
  private void gezegen_yeri_konrol(int x, int y, string isim)
  {
  if (isim == dunyaisim)
  {
    if ((x > 415) && (x < 425))     {       if ((y > 185) && (y < 205))       {         dunya_txt.Visible = true;         dunya.Enabled = false;         dogruadedi++;       }     }     else     {       uyari.Text = "Dünya, üzerinde yaşam olan tek gezegendir...";     }   }   if (isim == merkurisim)   {   if ((x > 290) && (x < 320))   {     if ((y > 120) && (y < 150))     {       merkur_txt.Visible = true;       merkur.Enabled = false;       dogruadedi++;     }     }     else     {       uyari.Text = "Merkür, güneşe en yakın gezegendir...";     }   }   if (isim == venusisim)   {     if ((x > 335) && (x < 350))     {       if ((y > 155) && (y < 175))       {         venus_txt.Visible = true;         venus.Enabled = false;         dogruadedi++;       }     }     else     {       uyari.Text = "Venüs, gökyüzündeki           güneş ve ay'dan sonra en parlak cisimdir...";     }   }   if (isim == marsisim)   {   if ((x > 505) && (x < 530))   {     if ((y > 215) && (y < 235))     {       mars_txt.Visible = true;       mars.Enabled = false;       dogruadedi++;     }     }     else     {       uyari.Text = "Mars, kırmızı gezegen olarak bilinir...";     }   }   if (isim == jupiterisim)   {     if ((x > 610) && (x < 630))     {       if ((y > 180) && (y < 225))       {         jupiter_txt.Visible = true;         jupiter.Enabled = false;         dogruadedi++;       }     }     else     {       uyari.Text = "Jupiter, güneş sisteminin en büyük gezegenidir...";     }   }   if (isim == saturnisim)   {     if ((x > 715) && (x < 745))     {       if ((y > 185) && (y < 215))       {         saturn_txt.Visible = true;         saturn.Enabled = false;         dogruadedi++;       }     }     else     {       uyari.Text = "Saturn, halka sistemine sahiptir...";     }   }   if (isim == uranusisim)   {     if ((x > 785) && (x < 830))     {       if ((y > 145) && (y < 170))       {         uranus_txt.Visible = true;         uranus.Enabled = false;         dogruadedi++;       }     }     else     {       uyari.Text = "Uranus, atmosferindeki az miktarda metan                  gezegene mavi-yeşil rengini verir...";     }   }   if (isim == neptunisim)   {     if ((x > 775) && (x < 810))     {       if ((y > 55) && (y < 80))       {         neptun_txt.Visible = true;         neptun.Enabled = false;         dogruadedi++;       }     }     else     {       uyari.Text = "Neptün, bir gaz devidir...";     }   }   if (isim == plutonisim)   {     if ((x > 710) && (x < 745))     {       if ((y > 5) && (y < 40))
      {
        pluton_txt.Visible = true;
        pluton.Enabled = false;
        dogruadedi++;
      }
      }
      else
      {
        uyari.Text = "Pluton, en küçük gezegendir...";
      }
    }
  }
 
  private void oyun_bitisi()
  {
    if (dogruadedi == 9)
    {
      timer2.Enabled = false;
      uyari.Text = "Bravo, hepsini doğru yerleştirdin...";
      panel2.Visible = true;
 
      dbi.puan = int.Parse(puan.Text);
 
      dbi.puan_yaz();
    }
  }
 
  private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
  {
    mhrkt.yeniyere();
  }
 
  private void drag_yapilacak_MouseDown(object sender,
          System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
  {
    Control k = (Control)sender;
 
    if (e.Button == MouseButtons.Left)
    {
      mhrkt.basla(k,e.X, e.Y);
    }
  }
 
  private void drag_yapilacak_MouseUp(object sender,
         System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
  {
    if (e.Button == MouseButtons.Left)
    {
      mhrkt.bitir();
    }
 
    Control k = (Control)sender;
 
    gezegen_yeri_konrol(k.Left, k.Top, k.Name);
    oyun_bitisi();
  }
 
  private void drag_yapilacak_MouseMove(object sender,
           System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
  {
    if (e.Button == MouseButtons.Left)
    {
    mhrkt.islem(e.X, e.Y);
    }
  } 
 
  private void kapatToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    Application.Exit();
  }
 
  private void yeniOyunToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    dunya.Location= new Point(623,466);
    merkur.Location = new Point(100, 460);
    mars.Location=new Point(560,455);
    venus.Location= new Point(355,485);
    uranus.Location = new Point(260, 445);
    jupiter.Location= new Point(710,430);
    saturn.Location = new Point(135, 470);
    pluton.Location= new Point(430,455);
    neptun.Location = new Point(470, 455);
 
    dunya.Enabled = true;
    merkur.Enabled = true;
    mars.Enabled = true;
    venus.Enabled = true;
    uranus.Enabled = true;
    jupiter.Enabled = true;
    saturn.Enabled = true;
    pluton.Enabled = true;
    neptun.Enabled = true;
 
    dunya_txt.Visible = false;
    merkur_txt.Visible = false;
    mars_txt.Visible = false;
    venus_txt.Visible = false;
    uranus_txt.Visible = false;
    jupiter_txt.Visible = false;
    saturn_txt.Visible = false;
    pluton_txt.Visible = false;
    neptun_txt.Visible = false;
 
    suredegisken = 0;
    puandegisken = 1000;
    dogruadedi = 0;
 
    panel2.Visible = false;
 
    timer2.Enabled = true;
 
  }
 
  private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)
  {
 
    puandegisken = puandegisken - 5;
    puan.Text = puandegisken.ToString();
 
    suredegisken++;
    sure.Text = suredegisken.ToString();
  }
 
  private void enYüksekPuanToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    dbi.en_yuksek();
  }
 
  private void flashAnlatımToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    Process Proc = new Process();
    Proc.StartInfo.FileName = "anlatim.exe";
    Proc.Start();
  }
 
  private void oyunHakkındaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    panel1.Visible = true;
  }
 
  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    panel1.Visible = false;
  }
 
  }
}

Comments Off on Gezegen Yerleştirmece Oyunu | E-Learning

Periyodik Cetvel Öğreten Yazılım

March 27th, 2008 — 8:20pm

Eğitim Yazılımı Geliştirme dersinde yaptığım projeyide paylaşmak istedim. Bu proje
Hasan’la beraber flash 8 ile yapıldı.

Eğitsel Oyun, C#

Açılışında(intro) periyodik cetvelin güzel melodili bir şarkısı var. Şarkı, Müzikle
öğretim kategorisinde de güzel bir örnek.

Konu anlatımları, sesli anlatımlı flash animasyonlar.

Eğitsel Oyun, C#

Bazı anlatımlar metin ve resim düzenlemeli.

Eğitsel Oyun, C#

Uygulama bir de oyun içeriyor. Oyunu intertenten bulmuştum. Flashla sürükle bıraklar
üzerine bir oyun.

Son olarak birde Flash Action Script’imsi kullanılarak hazırlanmış sınav var.

Eğitsel Oyun, C#

Kazanımlarını, türünüde bir tablo ile belirtelim.

Yazılımın Türü:Alıştırma Tekrar ve Eğitsel Oyun

Ders Adı:Genel Kimya

Konu: Periyodik Cetvel

Kazanımlar

Bu yazılımı kullanan öğrenciler;

 • Periyodik cetvelin tarihi hakkında bilgi sahibi olacak
 • Elementleri ve Elementlerin gruplarını ve periyodik cetveldeki yerlerini bilecek.
 • Periyodik cetvele ait kavramları anlayabilecek
 • İyonlaşma enerjisinin tanımını yapabilecek
 • Ortalama atomik yarıçapin tanımını yapabilecek
 • Elektron ilgisinin tanımını yapabilecek
 • Metalik özellik kavramını anlayabilecek
 • Elektronegativite kavramını anlayabilecek

Flash 8 ile hazırlandı.

Kodları indirmek için Tıklayınız

4 comments » | E-Learning

Eğitsel Oyun Yazılımları

March 25th, 2008 — 10:42pm

İçimizden bir merak uyanmadıkça bize öğretilmek istenenler çok sıkıcı olabilir. Bazen konuyu merak etsekte eğer öğretim ortamı iyi tasarlanmamışsa gene sıkılırız. Eğitsel oyun fikri bu soruna bir çözüm olarak düşünülmüştür. Oyun ve etkinliklerle yapılan öğretim tasarımları öğrencinin sıkılmadan öğrenmesine yöneliktir. BDÖ’de bu konu ile ilgili ilk çalışmalar amerikan ordusunda başlamıştır. Askerlerin eğitimi için geleneksel eğitim modelinde istedikleri başarıya ulaşılamadığını düşünüp askerlerin eğitimi için “Full Spectrum Warrior” gibi eğitsel oyunlar tasarlamışlardır. Denedikleri ilk guruptan itibaren geleneksel eğitim modellerinden daha iyi verim almışlardır.

Dünyadaki bütün büyük buluşlar gibi askeri temelli başlayan eğitsel oyun yazılımları geleceğin eğitim sistemini oluşturacaktır. Geleneksel bir eğitim modeli ile bu güne kadar pek çok kişi için çekici hale getirelememiş olan dersler eğitsel oyun yazılımlarıyla insanlara oyun oynarlarken öğretilebilir.

Eğitsel Oyun Yazılımları

İnsanlar yeni birşeyler öğrendiklerini ve bunu oyun oynayarak ve eylenerek yaptıklarını gördüklerinde okula yönelik olumlu tutumlar kazanacaklardır. Okullarda ilgi, olumlu tutum, olumlu benlik kavramı, akademik özgüven ve diğer olumlu duyguların gelişiminde, öğrenilmesinde klasik koşullanma etkili olmasına rağmen, bu tür öğrenmeler tesadüfen oluşmaktadır.

Oysa bu özelliklerin kazandırılması için klasik koşullanma ilkelerinin etkili bir şekilde işe koşulmasını sağlayacak eğitim programlarının düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece, tesadüfen değil, bilinçli bir şekilde işe koşulmasını sağlayacak eğitim programlarının düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece, tesadüfen değil, bilinçli bir şekilde, çocuklarımızın okulu, öğrenmeyi, okumayı seven, olumlu tutumlara sahip, öğrenilmiş çaresizlikten uzak, özgüveni yüksek olan bireyler olarak yetiştirilmelerine yardımcı olabiliriz. (Curzon, 1991, hergerhahn, 1988; Akt. Senemoğlu, 2005, 104)

Eğitsel oyun yazılımları klasik koşullanma ilkeleri düşünülerek okula karşı olumlu tutumlar geliştirilmesine hizmet edebilecek en kolay çözümdür.

P.S. Bu yazıyı talha ile hazırladığım tezden aldım.

1 comment » | E-Learning

Bilgisayar Destekli Öğretim

February 23rd, 2008 — 10:52pm

Bilgisayar, bireylerle hızla etkileşime girmeyi, çeşitli biçimlerdeki çok sayıda bilgiyi saklayıp işlemeyi ve geniş bir dizi görsel-işitsel girdiyi göstermek için diğer medya araçlarıyla birlikte kullanmayı sağlayabilmektedir. Bilgisayar bu özellikleriyle öğretimde potansiyelini de ortaya koymaktadır. Çeşitli öğretim etkinliklerinde bilgisayarın kullanılması giderek yaygınlaşmaktadır. (Kaya, 1985, Akt., Demirel, 2005, 152).

1830’larda Charles Babbage günümüz bilgisayarlarının yapısına benzeyen ilk bilgisayarı yapmıştır.(Kaya,2002,175) O tarihlerde Charles Babbage’ın icadı yeni bir çağa atılan ilk adım olarak sayılabilir. Dünya tarihinde her bir çağda yaşamış insanların alışkanlıkları birbirinden farklı olmuştur.İnsanlık artık bilgisayar teknolojisindeki gelişim ve internet sayesinde her tür olaya bakış açısını değiştirmiştir.

Bilgisayarlar askeri yöntemleri, sanayilerin üretim sistemlerini ve tabiki eğitim yöntem ve sistemlerini de değiştirmiştir. Kaya’ya göre (2002,177) bilgisayarların eğitim amaçlı olarak ilk kullanımını 1950’li yıllar olarak kabul edebiliriz.

1980’li yıllardan beri bilgisayar donanımı ve yazılımındaki önemli ilerlemeler, (eski bilgisayarlara göre çok daha hızlı işlem yapan İntel işlemcilerin keşfi, Microsoft’un görsel arayüzülü bir işletim sistemi olan Windows’u piyasaya sürmesi) eğitim ve öğretim ortamlarının tasarımını ve sürecini çok değiştirmiştir. Bilgisayarlar eğitim ortamına görsel animasyonlar ve etkileşimlerle çok büyük verimler kazandırmaya başlamıştır.

Demirel’e göre (2005,152) Bilgisayar Destekli Öğretim; bilgisayardan öğretme-öğrenme ve okul yönetimi ile ilgili bütün faliyetlerdir. Bilgisayar öğretim ortamında öğretmenin süreçteki rolünü üstlenecek bir öğe değildir. Yöntemin adından da anlaşılacağı gibi bilgisayar sistemi tamamlayıcı, güçlendirici bir araç olarak sürece dahil olmuştur.

Bilgisayar destekli öğretimin yararları şöyle sıralanabilir.

 • BDÖ öğrencileri sürekli etkin tutar. Öğrenci bilgisayarın üreteceği sorulara yanıt vermesi gerektiğinden, sürekli etkin olmak zorundadır. (Demirel, 2005, 156) Öğrenme sürecinde aktif olan öğrenci çok daha iyi öğrenir.
 • Her öğrenciye kendi öğrenme hızında bir öğrenim sağlar. BDÖ her öğrenciye kendi öğrenme sürecini düzenleme hakkı verir. (Demirel, 2005, 156) Öğrenci keyifli bir gününde daha hızlı öğrenebilirken, moralinin bozuk olduğu bir gün konuları anlamakta zorlanacağı için daha yavaş ilerleyebilir.
 • Her öğrenci öğrendiği konu ile ilgili sorularına yanıt alabilir. Sınıfların kalabalık olması, zamanın sınırlı olması, bireysel farklılıklar nedeniyle öğrenciler soru soramayabilir. BDÖ’de ise öğrenci bilgisayarlarla etkileşim kurarak sorular sorabilmektedir. (Demirel, 2005, 156) Hatta e-posta sistemleri ve internet sayfalarındaki forumlar düşünülecek olursa öğrenci her an sorusunu iletecek bir ortam bulabilmektedir.
 • BDÖ’de bilgisayara kolayca uygulanabilen benzetim tekniği ile gerekli bilgiler sağlanabilmektedir. (Demirel, 2005, 156) Maliyeti çok yüksek olan deneyler yada öğrenim süreci riskli olan davranışların kazanımında bilgisayar similasyonları kullanılır. (radyoaktif deneylerin canlandırılması, pilot eğitimleri gibi…)
 • BDÖ’de öğretmenden öğretmene değişen öğretimin niteliği oldukça yüksek düzeylere çıkarılabilir. (Demirel, 2005, 156) Öğretmenler tecrübeleri arttıkça daha iyi ders anlatmaya başlarlar. Ama bir öğrenci her dersinde tecrübeli bir öğretmenle karşılaşamayabilir. Fakat BDÖ ile hazırlanmış bir materyalde programlı olarak hazırlanmış bir yöntemle eğitim ortamı hazırlanırsa, internet aracılığı ile bütün öğrenciler bu nitelikli
  eğitim ortamına bağlanabilir.
 • BDÖ ile konular daha kısa sürede sistematik olarak öğretilebilir. (Demirel, 2005, 156) Yüz yüze eğitim ortamlarında öğretmenin günlük performansları veya sınıf ortamını etkileyen uyarıcılardan dolayı dikkat toplama süreçleri, öğrenme süresini uzatabilmektedir.
 • BDÖ ile bireysel olarak ilerlemek mümkündür ve öğreten konumundaki yazılım dış uyaranlardan etkilenmez.
 • Kişisel yapısından dolayı potansiyelini ortaya koyamayan öğrenciler BDÖ’de başarılı olabilir. (Demirel, 2005, 156)
 • Öğrenci kendine ait bir kişisel öğrenme ortamında rahatlıkla çalışır. (Demirel, 2005, 156)
 • Öğrenim küçük birimlere kadar indirildiğinden başarı bu birimler üzerinden sınanabilir. (Demirel, 2005, 156)Thorndike’a göre öğrenme, büyük atlamalardan çok küçük sistemli adımlarla meydana gelir. (Senemoğlu, 2005, 132) Doğru davranışlar hemen pekiştirilmeli, yanlış davranışlarda tekrar edilmeden hemen düzeltilmelidir. Bu nedenle öğenciye dönüt verebilmek için düzenli olarak sınama yapmak gerekmektedir. Sınama sonuçlarına göre öğrencinin doğru davranışları pekiştirilip, yanlış davranışları düzeltilmelidir. (Senemoğlu, 2005, 144) BDÖ bu kurama yönelik bir sistemi kolayca sunabilir.
 • BDÖ, öğretmenin dersi tekrar etmesini, ödevleri düzeltmesini vb. görevlerini üzerine alarak, öğretmene öğrencileriyle bireysel olarak ilgilenme fırsatı kazandırır. (Demirel,
  2005, 156)

Öğretmenlerin yapması gereken rutin işler vardır. Bu tür işleri bilgisayarlar öğretmenlerin üzerinden alabilir ve uğraşmak zorunda oldukları şeyler azalan öğretmenler hem kendilerine daha çok zaman ayırıp konu alanı bilgisini daha çok arttırabilir, hem de öğrencilerine ayırdığı zamanın kalitesini arttırabilir. Yukarıda bilgisayar destekli eğitimin pek çok getirisinden bahsettik. Bu çerçevede daha da detaylandırılabilir. Bu maddeleri arttırmak da mümkündür. Yanlız BDÖ’nün kullanımının günümüzde bazı sınırlılıkları vardır.

Bilgisayar Teknolojisi 20 yıllık bir geçmişe sahiptir. Pek çok insan henüz bilgisayarla tanışmamış durumdadır. Özellikle geri kalmış ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler henüz bilgisayarı yaşam alanlarına katmamışlardır. Pek çok sektör de insanlar bu yeni teknolojiyi kullanmakta ayak sürümektedir.

Eğitim sektörünün tecrübeli öğretmenleri de bu ayak sürüyenler arasındadır. Haklı olarak alışkanlıklarından vazgeçmek istememektedirler. 20 yıl aynı yöntemle ders anlatmış ve bu yöntemle yüksek bir verim yakalamış bir öğretmen BDÖ sistemi ile ders anlatmayı bir macera olarak görmektedir.

Ayrıca eski öğretmenlerin bilgisayar kullanımını öğrenmeleri için verimli ortamlar tasarlanamaması da öğretmenlerin bilgisayara bir antipati ile bakmasına neden olmuştur.

BDÖ ile ilgili kuramsal açıklamalar ve BDÖ’nün yapabilecekleri ile ilgili öğretmenlere hizmet içi bir eğitim ortamı tasarlanmaması yada buna benzer yapılan çalışmaların verimli olmaması eski öğretmetmenlerin BDÖ’yü ciddiye almamasının sebeplerindendir. Her öğretmenin branş dersi ile ilgili daha önce BDÖ ile hazırlanmış etkinlik örnekleri ile tanıştırılması bakış açısının değişebilmesi için bir alternatif olabilir.

Teknolojinin ve çözümlerinin pahalılığı da sınırlılıklar arasındadır. Çağımızda ekonomi her şeyi etkilemektedir. Okulların BDÖ sistemlerini tam verimle kullanıbilmeleri için gereken paraya sahip olmaması da yöneticilerin başka alternatifleri denemesine sebep olmaktadır.

P.S. Bu yazıyı talha ile hazırladığım tezden aldım.

Comments Off on Bilgisayar Destekli Öğretim | E-Learning


Back to top