Category: Csharp – C#


Windows Mobile’da Arka Planda Çalışan Uygulama Geliştirmek

September 19th, 2011 — 5:02am

Windows Mobile’da arka planda çalışmasını istediğiniz bir uygulama geliştirmek için
“SmartDeviceProject” proje tipinden “Console Application” template’ini seçerek geliştirmelisiniz.

Bu şekilde çalışan uygulama sadece Task Manager’da “Process” listesinde görüntülenmektedir.

Mobile Form uygulaması yapıp formu gizleme yolunda gitmek
kullandığınız cihaza göre istediğiniz sonucu alamamanıza sebep verebilir.

Ben CN3 üzerinde form gizlemek ile baya bir zaman kaybettim.
StackOverflow’daki cevap gelmemiş olan sorumu da burada paylaşayım.
Windows Mobile Form Hiding Problem

Gözümden kaçan bildiğiniz bir yol varsa benimle paylaşırsanız sevinirim.

Comments Off on Windows Mobile’da Arka Planda Çalışan Uygulama Geliştirmek | Csharp - C#

Sql Server Stored Procedure Browser

January 6th, 2010 — 6:35am

There is a belief that doing all the database works via stored procedures is good.
I have been in projects that have coded in that belief so they have too many stored procedures.

I don’t agree that It is the best choice…

It that case you need to search in procedures too many times.

It is a very demotivating thing about your project.
And learning curve about the project increases.

I made a simple application to browse stored procedures easily

you can reach it over my github profile.
SpBrowser

Comments Off on Sql Server Stored Procedure Browser | Csharp - C#, Sql, Tools - Programs

Engellere Çarpmama Oyunu

March 27th, 2008 — 9:58pm

Bu oyunda klavyedeki yön tuşları ile hareket eden cisimlere çarpmadan en yukarı
çıkmaya çalışıyoruz. En sona gelirsek yeni açılan formda kazandınız yazıyor. Eğer
bir engele çarparsak açılan formda kaybettiniz yazıyor.

Eğitsel Oyun, C#

Visual Studio 2005 ile yapıldı. (c# 2.0 ımsı)
Kodları indirmek için Tıklayınız

Form Nesnesindeki Kodlar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
 
namespace _1021042___proje_28_nisan
{
public partial class Form1 : Form
{
int durum1, durum2, durum3, durum4 = 0;
int sol1 = 270;
int sol2 = 100;
int sol3 = 250;
int sol4 = 280;
 
public Form1()
{
  InitializeComponent();
}
 
private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
if (panel1.Top < 80)
{
  Form2 frm2 = new Form2();
  Form1 frm1 = new Form1();
  Label yazi = new Label();
  frm2.Show();
  frm2.Controls.Add(yazi);
  yazi.Text = "Kazandınız";
  yazi.Font = new Font("Microsoft Sans Serif",
          15.75F, FontStyle.Regular);
  yazi.Location = new Point(100, 100);
  yazi.AutoSize = true;
}
 
if (e.KeyCode == Keys.Left)
{
  if (panel1.Left <= 100)
  panel1.Left = 100;
  else if (panel1.Left != 100)
  panel1.Left = panel1.Left - 4;
}
 
if (e.KeyCode == Keys.Right)
{
  if (panel1.Left >= 400)
  panel1.Left = 400;
  else if (panel1.Left != 400)
  panel1.Left = panel1.Left + 4;
}
 
if (e.KeyCode == Keys.Up)
{
  if (panel1.Top <= 0)
    panel1.Top = 0;
  else if (panel1.Top != 0)
    panel1.Top = panel1.Top - 4;
}
 
if (e.KeyCode == Keys.Down)
{
  if (panel1.Top >= 350)
    panel1.Top = 350;
  else if (panel1.Top != 350)
    panel1.Top = panel1.Top + 4;
}
}
 
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
  if (durum1 == 1)
    sol1 += 5;
  else
    sol1 -= 3;
 
  if (sol1 < 100)
    durum1 = 1;
 
  if (sol1 > 320)
    durum1 = 2;
 
  panel4.Location = new Point(sol1, 100);
 
  if (panel1.Left > panel4.Left & panel1.Left < panel4.Left + 80)
  {
    if (panel1.Top < panel4.Top + 20 & panel1.Top > panel4.Top)
    {
      timer1.Enabled = false;
      Form2 frm2 = new Form2();
      Form1 frm1 = new Form1();
      Label yazi = new Label();
      frm2.Show();
      frm2.Controls.Add(yazi);
      yazi.Text = "Kaybettiniz";
      yazi.Font = new Font("Microsoft Sans Serif",
              15.75F, FontStyle.Regular);
      yazi.Location = new Point(100, 100);
      yazi.AutoSize = true;
    }
  }
}
 
private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)
{
  if (durum2 == 1)
    sol2 += 5;
  else
    sol2 -= 5;
 
  if (sol2 < 100)
    durum2 = 1;
 
  if (sol2 > 320)
    durum2 = 2;
 
  panel5.Location = new Point(sol2, 162);
 
  if (panel1.Left > panel5.Left & panel1.Left < panel5.Left + 80)
  {
    if (panel1.Top < panel5.Top + 20 & panel1.Top > panel5.Top)
    {
      timer2.Enabled = false;
      Form2 frm2 = new Form2();
      Form1 frm1 = new Form1();
      Label yazi = new Label();
      frm2.Show();
      frm2.Controls.Add(yazi);
      yazi.Text = "Kaybettiniz";
      yazi.Font = new Font("Microsoft Sans Serif",
             15.75F, FontStyle.Regular);
      yazi.Location = new Point(100, 100);
      yazi.AutoSize = true;
    }
  }
}
 
private void timer3_Tick(object sender, EventArgs e)
{
  if (durum3 == 1)
    sol3 += 7;
  else
    sol3 -= 7;
 
  if (sol3 < 100)
    durum3 = 1;
 
  if (sol3 > 320)
    durum3 = 2;
 
  panel6.Location = new Point(sol3, 224);
 
  if (panel1.Left > panel6.Left & panel1.Left < panel6.Left + 80)
  {
    if (panel1.Top < panel6.Top + 20 & panel1.Top > panel6.Top)
    {
      timer3.Enabled = false;
      Form2 frm2 = new Form2();
      Form1 frm1 = new Form1();
      Label yazi = new Label();
      frm2.Show();
      frm2.Controls.Add(yazi);
      yazi.Text = "Kaybettiniz";
      yazi.Font = new Font("Microsoft Sans Serif",
              15.75F, FontStyle.Regular);
      yazi.Location = new Point(100, 100);
      yazi.AutoSize = true;
    }
  }
}
 
private void timer4_Tick(object sender, EventArgs e)
{
  if (durum4 == 1)
    sol4 += 5;
  else
    sol4 -= 5;
 
  if (sol4 < 100)
    durum4 = 1;
 
  if (sol4 > 320)
    durum4 = 2;
 
  panel7.Location = new Point(sol4, 286);
 
  if (panel1.Left > panel7.Left & panel1.Left < panel7.Left+80)
  {
    if (panel1.Top < panel7.Top + 20 & panel1.Top >panel7.Top)
    {
      timer4.Enabled = false;
      Form2 frm2 = new Form2();
      Form1 frm1 = new Form1();
      Label yazi = new Label();
      frm2.Show();
      frm2.Controls.Add(yazi);
      yazi.Text = "Kaybettiniz";
      yazi.Font = new Font("Microsoft Sans Serif",
             15.75F, FontStyle.Regular);
      yazi.Location = new Point(100, 100);
      yazi.AutoSize = true;
    }
  }
}
}
}

Comments Off on Engellere Çarpmama Oyunu | Csharp - C#

Kızma Biraderimsi Sponge Bob ve Patrik Oyunu

March 27th, 2008 — 9:24pm

Buda ödev olarak yaptığım bi oyun. Sponge Bob ve Patrik için 2 ayrı düğme var. Basıyosun
gelen rasgele zar sayısını otomatik ilerliyolar. Önce bitiren kazanıyo.

Eğitsel Oyun, C#

Visual Studio 2005 ile yapıldı. (c# 2.0 ımsı)
Kodları indirmek için Tıklayınız

Form Nesnesindeki Kodlar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
 
namespace ödev_1
{
public partial class Form1 : Form
{
  int i, n, m, a, b, c = 0;
  int[] zarrr = new int[6] { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
 
  public Form1()
  {
    InitializeComponent();
  }
 
  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    //Rastgele Bir Zar Görüntülemek İçin
    Random zar = new Random();
    int zarr=zar.Next(6);
 
    //zarın koşulları
    if (zarrr[zarr] == 1)
    {
      // zar sonucunun resmini görüntülemek için
      pictureBox1.Visible=true;
      pictureBox4.Visible=false;
      pictureBox6.Visible=false;
      pictureBox7.Visible=false;
      pictureBox8.Visible=false;
      pictureBox9.Visible=false;
      // zar resminin altındaki sayıyı yazmak için
      label2.Text = "1";
      // ilerlenilen toplam kare sayısı
      a = a + 1;
    }
    else if (zarrr[zarr] == 2)
    {
      // zar sonucunun resmini görüntülemek için
      pictureBox1.Visible = false;
      pictureBox4.Visible = true;
      pictureBox6.Visible=false;
      pictureBox7.Visible=false;
      pictureBox8.Visible=false;
      pictureBox9.Visible=false;
      // zar resminin altındaki sayıyı yazmak için
      label2.Text = "2";
      // ilerlenilen toplam kare sayısı
      a = a + 2;
    }
    else if (zarrr[zarr] == 3)
    {
      // zar sonucunun resmini görüntülemek için
      pictureBox1.Visible = false;
      pictureBox4.Visible=false;
      pictureBox6.Visible = false;
      pictureBox7.Visible=false;
      pictureBox8.Visible=false;
      pictureBox9.Visible=true;
      // zar resminin altındaki sayıyı yazmak için
      label2.Text = "3";
      // ilerlenilen toplam kare sayısı
      a = a + 3;
    }
    else if (zarrr[zarr] == 4)
    {
      // zar sonucunun resmini görüntülemek için
      pictureBox1.Visible = false;
      pictureBox4.Visible=false;
      pictureBox6.Visible=false;
      pictureBox7.Visible =false ;
      pictureBox8.Visible=true;
      pictureBox9.Visible=false;
      // zar resminin altındaki sayıyı yazmak için
      label2.Text = "4";
      // ilerlenilen toplam kare sayısı
      a = a + 4;
    }
    else if (zarrr[zarr] == 5)
    {
      // zar sonucunun resmini görüntülemek için
      pictureBox1.Visible = false;
      pictureBox4.Visible=false;
      pictureBox6.Visible=false;
      pictureBox7.Visible=true;
      pictureBox8.Visible = false;
      pictureBox9.Visible=false;
      // zar resminin altındaki sayıyı yazmak için
      label2.Text = "5";
      // ilerlenilen toplam kare sayısı
      a = a + 5;
    }
    else if (zarrr[zarr] == 6)
    {
      // zar sonucunun resmini görüntülemek için
      pictureBox1.Visible = false;
      pictureBox4.Visible = false;
      pictureBox6.Visible = true;
      pictureBox7.Visible = false;
      pictureBox8.Visible = false;
      pictureBox9.Visible = false;
      // zar resminin altındaki sayıyı yazmak için
      label2.Text = "6";
      // ilerlenilen toplam kare sayısı
      a = a + 6;
    }
 
    //sponge bob'ın kaç kare gittiğini göstermek için
    //skorbord
    label6.Text = a.ToString();
 
    //piyonun ilerlemesini sağlayan koşul
    i = a;
    //oyunun kazanıldığının uyarılması
    if (a >= 80)
    {
      MessageBox.Show("Sponge Bob Kazandı! "
                + label7.Text + " / " + label6.Text);
      //piyonların ortaya gelmesi
      pictureBox5.Location = new Point(375, 290);
      pictureBox11.Location = new Point(375, 270);
      //zar atma butonlarının kapatılması
      button1.Enabled = false;
      button2.Enabled = false;
      //oyuna başlama butonunun tekrar aktif olması
      button3.Enabled = true;
      // skorboardun sıfırlanması
      a = 0;
      c = 0;
      label6.Text = a.ToString();
      label7.Text = c.ToString();
    }
    else if (i >74)
    {
      n = 30;
      m = 355;
      b = i - 74;
      pictureBox5.Location = new Point(n, m - (b * 50));
    }
    else if (i >61)
    {
      n = 680;
      m = 355;
      b = i - 61;
      pictureBox5.Location = new Point(n - (b * 50), m);
    }
    else if (i >55)
    {
      n = 730;
      m = 55;
      b = i - 55;
      pictureBox5.Location = new Point(n, m + (b * 50));
    }
    else if (i > 40)
    {
      n = 30;
      m = 55;
      b = i - 40;
      pictureBox5.Location = new Point(n + (b * 50), m);
    }
    else if (i>34)
    {
      n = 30;
      m = 355;
      b = i - 34;
      pictureBox5.Location = new Point(n, m - (b * 50));
    }
    else if (i >20)
    {
      n = 680;
      m = 355;
      b = i - 21;
      pictureBox5.Location = new Point(n - (b * 50), m);
    }
    else if(i >14)
    {
      n = 730;
      m = 55;
      b = i - 14;
      pictureBox5.Location = new Point(n, m + (b * 50));
    }
    else
    {
      n = 30;
      m = 55;
      pictureBox5.Location = new Point(n + (i * 50), m);
    }
 
    //zar atma sırası öbür oyuncuda mı?
    if (a == 6 | a == 18 | a == 23 | a == 46 | a == 59 | a == 63)
    {
      MessageBox.Show("dadadada bir kere daha zar at");
    }
    else
    {
      button1.Enabled = false;
      button2.Enabled = true;
    }
  }
 
  private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    pictureBox5.Location = new Point(30, 55);
    pictureBox11.Location = new Point(30, 35);
    //oyuna sponge bob başlar
    button1.Enabled = true;
    //oyuna başla düğmesi deaktif olur
    button3.Enabled = false;
  }
 
  private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    //Rastgele Bir Zar Görüntülemek İçin
    Random zar = new Random();
    int zarr = zar.Next(6);
 
    //zarın koşulları
    if (zarrr[zarr] == 1)
    {
      // zar sonucunun resmini görüntülemek için
      pictureBox1.Visible = true;
      pictureBox4.Visible = false;
      pictureBox6.Visible = false;
      pictureBox7.Visible = false;
      pictureBox8.Visible = false;
      pictureBox9.Visible = false;
      // zar resminin altındaki sayıyı yazmak için
      label2.Text = "1";
      // ilerlenilen toplam kare sayısı
      c = c + 1;
    }
    if (zarrr[zarr] == 2)
    {
      // zar sonucunun resmini görüntülemek için
      pictureBox1.Visible = false;
      pictureBox4.Visible = true;
      pictureBox6.Visible = false;
      pictureBox7.Visible = false;
      pictureBox8.Visible = false;
      pictureBox9.Visible = false;
      // zar resminin altındaki sayıyı yazmak için
      label2.Text = "2";
      // ilerlenilen toplam kare sayısı
      c = c+ 2;
    }
    if (zarrr[zarr] == 3)
    {
      // zar sonucunun resmini görüntülemek için
      pictureBox1.Visible = false;
      pictureBox4.Visible = false;
      pictureBox6.Visible = false;
      pictureBox7.Visible = false;
      pictureBox8.Visible = false;
      pictureBox9.Visible = true;
      // zar resminin altındaki sayıyı yazmak için
      label2.Text = "3";
      // ilerlenilen toplam kare sayısı
      c = c + 3;
    }
    if (zarrr[zarr] == 4)
    {
      // zar sonucunun resmini görüntülemek için
      pictureBox1.Visible = false;
      pictureBox4.Visible = false;
      pictureBox6.Visible = false;
      pictureBox7.Visible = false;
      pictureBox8.Visible = true;
      pictureBox9.Visible = false;
      // zar resminin altındaki sayıyı yazmak için
      label2.Text = "4";
      // ilerlenilen toplam kare sayısı
      c = c + 4;
    }
    if (zarrr[zarr] == 5)
    {
      // zar sonucunun resmini görüntülemek için
      pictureBox1.Visible = false;
      pictureBox4.Visible = false;
      pictureBox6.Visible = false;
      pictureBox7.Visible = true;
      pictureBox8.Visible = false;
      pictureBox9.Visible = false;
      // zar resminin altındaki sayıyı yazmak için
      label2.Text = "5";
      // ilerlenilen toplam kare sayısı
      c = c + 5;
    }
    if (zarrr[zarr] == 6)
    {
      // zar sonucunun resmini görüntülemek için
      pictureBox1.Visible = false;
      pictureBox4.Visible = false;
      pictureBox6.Visible = true;
      pictureBox7.Visible = false;
      pictureBox8.Visible = false;
      pictureBox9.Visible = false;
      // zar resminin altındaki sayıyı yazmak için
      label2.Text = "6";
      // ilerlenilen toplam kare sayısı
      c = c + 6;
    }
 
    //patrik'in kaç kare gittiğini göstermek için
    //skorbord
    label7.Text = c.ToString();
 
    //piyonun ilerlemesini sağlayan koşul
    i = c;
    //oyunun kazanıldığının uyarılması
    if (c >= 80)
    {
      MessageBox.Show("Patrik Kazandı! " + label7.Text
                        + " / " + label6.Text);
      //piyonların ortaya gelmesi
      pictureBox5.Location = new Point(375, 290);
      pictureBox11.Location = new Point(375, 270);
      //zar atma butonlarının kapatılması
      button1.Enabled = false;
      button2.Enabled = false;
      //oyuna başlama butonunun tekrar aktif olması
      button3.Enabled = true;
      // skorboardun sıfırlanması
      a = 0;
      c = 0;
      label6.Text = a.ToString();
      label7.Text = c.ToString();
    }
    else if (i > 74)
    {
      n = 30;
      m = 335;
      b = i - 74;
      pictureBox11.Location = new Point(n, m - (b * 50));
    }
    else if (i > 61)
    {
      n = 680;
      m = 335;
      b = i - 61;
      pictureBox11.Location = new Point(n - (b * 50), m);
    }
    else if (i > 55)
    {
      n = 730;
      m = 35;
      b = i - 55;
      pictureBox11.Location = new Point(n, m + (b * 50));
    }
    else if (i > 40)
    {
      n = 30;
      m = 35;
      b = i - 40;
      pictureBox11.Location = new Point(n + (b * 50), m);
    }
    else if (i > 34)
    {
      n = 30;
      m = 335;
      b = i - 34;
      pictureBox11.Location = new Point(n, m - (b * 50));
    }
    else if (i > 20)
    {
      n = 680;
      m = 335;
      b = i - 21;
      pictureBox11.Location = new Point(n - (b * 50), m);
    }
    else if (i > 14)
    {
      n = 730;
      m = 35;
      b = i - 14;
      pictureBox11.Location = new Point(n, m + (b * 50));
    }
 
    else
    {
    n = 30;
    m = 35;
    pictureBox11.Location = new Point(n + (i * 50), m);
    } 
 
    //zar atma sırası öbür oyuncuda
    if (c == 6 | c == 18 | c == 23 | c == 46 | c == 59 | c == 63)
    {
      MessageBox.Show("dadadada bir kere daha zar at");
    }
    else
    {
      button1.Enabled = true;
      button2.Enabled = false;
    }
    }
    }
  }

Comments Off on Kızma Biraderimsi Sponge Bob ve Patrik Oyunu | Csharp - C#


Back to top