Archive for May 2011


Toyota Neden Bu Kadar Başarılı?

May 24th, 2011 — 8:50am

Bir kaç yıl önce bir eğitim için Toyota fabrikasına gitmiştim. Etraf bana çok düzenli gözükmüştü. Yakın bir zaman önce başka bir araba üreten fabrikada bulunmuştum. İster istemez ikisini kıyaslamıştım. Gözümde Toyota baya büyümüştü… Toyota’nın bir üretim felsefesi olduğundan bahsetmişlerdi. (Kaizen!)

kaizen-circle

Geçen gün okuduğum bir kitap bana Kaizen’i tekrar hatırlattı… Toyota yola “mümkün olduğunca verimli” bir şekilde ekonomik otomobil üretme hedefi ile çıkmış bir firmadır. Mümkün olduğunca verimli; yani üretim fazlasından tutunda, aşırı parça stoku ve çalışan hatasına kadar her türlü israftan kaçınmak üzere bir üretim sistemi… Sistem sadece ihtiyaç duyulanı, ihtiyaç duyulduğunda üretmeyi hedefliyor. (Tam Zamanında Üretim) Sistemdeki bir başka ilgi çekici uygulamada şu; sorun gördüğünde herhangi bir çalışanın bile üretimi durdurma hakkı olması. (Doğru süreçten sapan herşey israftır!)

Hata gören kişi bir düğmeye basıp koca üretim hattını durduruyor. Hatayı inceliyorlar ve kökenine inene kadar “Neden burada sorun çıktı?” diye soruyorlar… Ve sorun kökeninden çözülüyor.

Süreçte çalışan herkes hata çıkmasa bile daima süreci “Acaba daha iyi nasıl yapabiliriz?” diye sorguluyor… Birşey bugün 10 saniyede bitiyorsa yarın 9 saniyede bitmeli… Üretim sürecinde hiçbir şey küçük değildir! İşte bu felsefeye “Kaizen” diyorlar.

Bence “Kaizen” işe yarıyor. Toyota bunun en göz önündeki örneği. Bugüne kadar hiç kaizen uygulayan bir takımın üyesi olamadım. Dolayıyla Kaizen’i işlerken görmüşlüğüm yok… Ama işlerken görmeden ölmek istemiyorum.

3 comments » | Something

Balanced Scorecard Nedir?

May 5th, 2011 — 2:53am

Balanced Scorecard (Dengeli Karne, Kurumsal Karne) bir şirketin misyon ve stratejisinin fiziksel ölçüler haline dönüştürülerek ifade edilmesidir.

Robert Kaplan ve David Norton’un geliştirdiği bir şirket karneleme sistemidir. Robet ve David abiler var olan şirket değerlendirme sistemlerini yetersiz bulmuşlar; ölçemediğiniz bir şeyi iyileştiremeyiz diye düşünmüşler. Ve ağırlıklı olarak finansal ölçütlere bakarak performans değerlendirirsek de şirketimizin gelecekte oluşturabileceği değeri engelleyebileceğimizi görmüşler. Ölçütleri daha dengeli (balanced) bir şekilde belirleyelim demişler.

Bu dengeyi 4 ana başlıkta toplamışlar;

  • Finansal
  • Müşteri
  • İç süreç
  • Öğrenme ve gelişme

Balanced scorecard, bir şirketin stratejisinin anlaşılabilir performans kriterleri ile ifade edilmesini sağlar ve doğru bir çerçevede stratejiyi yönetmeyi kolaylaştırır. Bu noktada performans kriterlerinin çok iyi incelenip belirlenmesi gerekmektedir. Scorecard ile finanasal sonuçları takip ederken, gelecekteki büyümeyi ölçebilecek maddi olmayan kıymetleride gözlememizi sağlar.

Etkili bir ölçüm için gerekli ölçütleri, karneleme konusunda uzman bir ekip belirlemelidir. Ve bu uzun bir süreçtir. Uzun ve zahmetli danışmanlık süresinin sonucunda, Balance scorecard’ın oluşturulması, şirketin stratejik hedeflerini kesin bir şekilde belirlemesini ve bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak kritik etkenleri tanımlamayı sağlar.

Dengeli karneleme yöntemine sıcak bakan firmalar genel olarak kısa vadeli politikalardan uzak firmalardır.  Maliyetleri düşürüp, düşük fiyatla rekabet edelim demek yerine müşteriye özel katma değer ürün ve hizmet üreterek büyümeyi amaçlarlar. Bu doğrultuda şirketler balanced scorecard’ı kaliteli büyüme stratejilerini yönetmek içinde kullanabilirler.

Özet olarak, Balaced scorecard sadece bir ölçü sistemi olarak görülmemelidir. Yönetim sürecinin merkezinde kullanılan bir uygulamadır. Balanced scorecard’ın gerçek gücü bir yönetim sistemi olarak kullanıldığı zaman anlaşılır.  Bu sistemi uygulamak size şu faydaları sağlayabilir;

  • Kurumsal stratejinin açıkça belirtilmesi ve fikir birliği sağlanması
  • Stratejinin tüm organizasyon çapında yayılması
  • Stratejik amaçların uzun dönemli hedefler ve yıllık bütçe ile bağlantılarının sağlanması
  • Stratejiyi değerlendirmek ve geliştirmek için gereken bilgi desteğinin sağlanması

bazı kaynaklar;
balanced scorecard ppt
balanced scorecard pdf
Management TV
balanced scorecard’ı anlatan kısa bir video

3 comments » | Business Inteligence


Back to top