Archive for May 2008


Online Çoktan Seçmeli Sınav

May 2nd, 2008 — 8:49pm

Askerliğimi; KİEM (Kamu İnternet eğitim merkezi) sorumlusu olarak ve erlere bilgisayar öğreterek geçirdim. Bilgisayar nedir? Nasıl çalışır? Gibi temel soruların cevaplarını öğrettim diyebilirim.

Eğitim sonunda askerlere birde seviye tespit sınavı yapıyorduk. Her 2 hafta da bir 120 askere sınav yapıp onların kağıtlarını okumak ve o kağıtlara notlar verip birde o notları excel tablosunda raporumsulamak gerekiyordu.

Bir programcı olarak durumdan kendime vazife çıkardım ve intranetten askerlere bir sınav hazırladım. Herkes oturduğu yerden 5 dakikada sınav oluyordu. Ve anında kaç aldığını öğreniyordu. Ben anında herkesin sonuçlarını görüyordum ve excel’e kaydediyordum. Excel’de de bir pivottable ile işimi bitiriyordum.

Yurdum insanı çakal olduğu için kopya çekmesin diye de her öğrenciye veritabanından rasgele çoktan seçmeli 5 soru geliyordu.

Sınav sorularının tam olarak bilgiyi ölçmesinin arkasında değilim. Çok iyi sorular değil ama içinde bulunduğum koşullar içinde son derece yeterli olduğunu söyleyebilirim :)

Sınav sistemini asp.net ile Visual Studio 2008 de hazırladım.

Benzer bir durumda askerliğini KİEM sorumlusu olarak yapacak arkadaşlara armağanımdır. :)

Visual Studio 2008 ile Hazırlandı

Kodları İndirmek İçin Tıklayınız

private void SorulariOlustur()
{
  try
  {
    ScriptManager sm = new ScriptManager();
    sm.ID = "sm1";
    Page.Form.Controls.Add(sm);
 
    UpdatePanel up1 = new UpdatePanel();
    up1.ID = "UpdatePanel1";
    up1.UpdateMode = UpdatePanelUpdateMode.Conditional;
 
    Session.Add("Not", 0);
 
    Soru[] _Sorular = new Soru[5];
 
    try
    {
      _Sorular = (Soru[])Session["SorularNesnesi"];
    }
    catch (Exception ex)
    {
      try
      {
        Session.Remove("Hata");
      }
      catch (Exception)
      {
 
      }
      finally
      {
        Session.Add("Hata", ex.Message);
        Response.Redirect("Hata.aspx", false);
      }
    }
 
    Literal ltr;
 
    Random rnd = new Random();
 
    for (int i = 0; i < _Sorular.Length; i++)
    {
      ltr = new Literal();
      ltr.ID = "ltr" + i.ToString();
      ltr.Text = "<br/><b>Soru " + Convert.ToString(i + 1) + " : </b>" 
      + _Sorular[i].SoruMetni + "<br/><br/>";
 
      up1.ContentTemplateContainer.Controls.Add(ltr);
 
      if (_Sorular[i].IsCoktanSecmeli)
      {
        RadioButtonList rbl = new RadioButtonList();
        rbl.ID = "rbl" + i.ToString();
 
        //Şıkları Karıştıma Kısmısı
 
        ArrayList _cevaplar = new ArrayList();
        int _uzunluk = _Sorular[i].Cevaplar.Length;
        int _taban = 0;
 
        for (int j = 0; j < _uzunluk; j++)
        {
          _cevaplar.Add(_Sorular[i].Cevaplar[j]);
        }
        Session.Add(rbl.ID, _Sorular[i].DogruCevap);
 
 
        int _sayi = rnd.Next(_taban, _uzunluk);
 
        ArrayList _rasgeleSayilar = new ArrayList();
 
        ArrayList _yeniArray = new ArrayList();
 
        for (int k = 0; k < _cevaplar.Count; k++)
        {
          _yeniArray.Add(_cevaplar[_sayi].ToString());
          _rasgeleSayilar.Add(_sayi);
 
          do
          {
            if (_yeniArray.Count != _cevaplar.Count)
            {
              if (_sayi == _taban)
              {
                _taban++;
              }
 
              if (_sayi == _uzunluk - 1)
              {
                _uzunluk--;
              }
 
              _sayi = rnd.Next(_taban, _uzunluk);
            }
            else
            {
              break;
            }
          }
          while (_rasgeleSayilar.Contains(_sayi));
        }
 
        for (int l = 0; l < _yeniArray.Count; l++)
        {
          rbl.Items.Add(_yeniArray[l].ToString());
        }
 
        /////////////////////////////////////////////////
 
        up1.ContentTemplateContainer.Controls.Add(rbl);
      }
      else
      {
        TextBox txt = new TextBox();
        txt.ID = "txt" + i.ToString();
        txt.TextMode = TextBoxMode.MultiLine;
        txt.Width = 250;
        txt.Height = 60;
 
        Session.Add(txt.ID, _Sorular[i].DogruCevap);
 
        up1.ContentTemplateContainer.Controls.Add(txt);
      }
 
      ltr = new Literal();
      ltr.ID = "ltr2" + i.ToString();
      ltr.Text = "<br/><br/>";
      up1.ContentTemplateContainer.Controls.Add(ltr);
    }
 
    Button button1 = new Button();
    button1.ID = "Button1";
    button1.Text = "Sınavı Bitir";
    button1.Click += new EventHandler(Button_Click);
 
    ConfirmButtonExtender cbe = new ConfirmButtonExtender();
    cbe.ID = "cbe1";
    cbe.ConfirmText = "Sınavı Bitirmek İstediğine Emin Misin?";
    cbe.TargetControlID = "Button1";
 
    Page.Form.Controls.Add(cbe);
 
    Page.Form.Controls.Add(up1);
    Page.Form.Controls.Add(button1);
  }
  catch (Exception ex)
  {
    try
    {
      Session.Remove("Hata");
    }
    catch (Exception)
    {
 
    }
    finally
    {
      Session.Add("Hata", ex.Message);
      Response.Redirect("Hata.aspx", false);
    }
  }
}

7 comments » | Asp.Net


Back to top