Archive for March 2008


Engellere Çarpmama Oyunu

March 27th, 2008 — 9:58pm

Bu oyunda klavyedeki yön tuşları ile hareket eden cisimlere çarpmadan en yukarı
çıkmaya çalışıyoruz. En sona gelirsek yeni açılan formda kazandınız yazıyor. Eğer
bir engele çarparsak açılan formda kaybettiniz yazıyor.

Eğitsel Oyun, C#

Visual Studio 2005 ile yapıldı. (c# 2.0 ımsı)
Kodları indirmek için Tıklayınız

Form Nesnesindeki Kodlar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
 
namespace _1021042___proje_28_nisan
{
public partial class Form1 : Form
{
int durum1, durum2, durum3, durum4 = 0;
int sol1 = 270;
int sol2 = 100;
int sol3 = 250;
int sol4 = 280;
 
public Form1()
{
  InitializeComponent();
}
 
private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
if (panel1.Top < 80)
{
  Form2 frm2 = new Form2();
  Form1 frm1 = new Form1();
  Label yazi = new Label();
  frm2.Show();
  frm2.Controls.Add(yazi);
  yazi.Text = "Kazandınız";
  yazi.Font = new Font("Microsoft Sans Serif",
          15.75F, FontStyle.Regular);
  yazi.Location = new Point(100, 100);
  yazi.AutoSize = true;
}
 
if (e.KeyCode == Keys.Left)
{
  if (panel1.Left <= 100)
  panel1.Left = 100;
  else if (panel1.Left != 100)
  panel1.Left = panel1.Left - 4;
}
 
if (e.KeyCode == Keys.Right)
{
  if (panel1.Left >= 400)
  panel1.Left = 400;
  else if (panel1.Left != 400)
  panel1.Left = panel1.Left + 4;
}
 
if (e.KeyCode == Keys.Up)
{
  if (panel1.Top <= 0)
    panel1.Top = 0;
  else if (panel1.Top != 0)
    panel1.Top = panel1.Top - 4;
}
 
if (e.KeyCode == Keys.Down)
{
  if (panel1.Top >= 350)
    panel1.Top = 350;
  else if (panel1.Top != 350)
    panel1.Top = panel1.Top + 4;
}
}
 
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
  if (durum1 == 1)
    sol1 += 5;
  else
    sol1 -= 3;
 
  if (sol1 < 100)
    durum1 = 1;
 
  if (sol1 > 320)
    durum1 = 2;
 
  panel4.Location = new Point(sol1, 100);
 
  if (panel1.Left > panel4.Left & panel1.Left < panel4.Left + 80)
  {
    if (panel1.Top < panel4.Top + 20 & panel1.Top > panel4.Top)
    {
      timer1.Enabled = false;
      Form2 frm2 = new Form2();
      Form1 frm1 = new Form1();
      Label yazi = new Label();
      frm2.Show();
      frm2.Controls.Add(yazi);
      yazi.Text = "Kaybettiniz";
      yazi.Font = new Font("Microsoft Sans Serif",
              15.75F, FontStyle.Regular);
      yazi.Location = new Point(100, 100);
      yazi.AutoSize = true;
    }
  }
}
 
private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)
{
  if (durum2 == 1)
    sol2 += 5;
  else
    sol2 -= 5;
 
  if (sol2 < 100)
    durum2 = 1;
 
  if (sol2 > 320)
    durum2 = 2;
 
  panel5.Location = new Point(sol2, 162);
 
  if (panel1.Left > panel5.Left & panel1.Left < panel5.Left + 80)
  {
    if (panel1.Top < panel5.Top + 20 & panel1.Top > panel5.Top)
    {
      timer2.Enabled = false;
      Form2 frm2 = new Form2();
      Form1 frm1 = new Form1();
      Label yazi = new Label();
      frm2.Show();
      frm2.Controls.Add(yazi);
      yazi.Text = "Kaybettiniz";
      yazi.Font = new Font("Microsoft Sans Serif",
             15.75F, FontStyle.Regular);
      yazi.Location = new Point(100, 100);
      yazi.AutoSize = true;
    }
  }
}
 
private void timer3_Tick(object sender, EventArgs e)
{
  if (durum3 == 1)
    sol3 += 7;
  else
    sol3 -= 7;
 
  if (sol3 < 100)
    durum3 = 1;
 
  if (sol3 > 320)
    durum3 = 2;
 
  panel6.Location = new Point(sol3, 224);
 
  if (panel1.Left > panel6.Left & panel1.Left < panel6.Left + 80)
  {
    if (panel1.Top < panel6.Top + 20 & panel1.Top > panel6.Top)
    {
      timer3.Enabled = false;
      Form2 frm2 = new Form2();
      Form1 frm1 = new Form1();
      Label yazi = new Label();
      frm2.Show();
      frm2.Controls.Add(yazi);
      yazi.Text = "Kaybettiniz";
      yazi.Font = new Font("Microsoft Sans Serif",
              15.75F, FontStyle.Regular);
      yazi.Location = new Point(100, 100);
      yazi.AutoSize = true;
    }
  }
}
 
private void timer4_Tick(object sender, EventArgs e)
{
  if (durum4 == 1)
    sol4 += 5;
  else
    sol4 -= 5;
 
  if (sol4 < 100)
    durum4 = 1;
 
  if (sol4 > 320)
    durum4 = 2;
 
  panel7.Location = new Point(sol4, 286);
 
  if (panel1.Left > panel7.Left & panel1.Left < panel7.Left+80)
  {
    if (panel1.Top < panel7.Top + 20 & panel1.Top >panel7.Top)
    {
      timer4.Enabled = false;
      Form2 frm2 = new Form2();
      Form1 frm1 = new Form1();
      Label yazi = new Label();
      frm2.Show();
      frm2.Controls.Add(yazi);
      yazi.Text = "Kaybettiniz";
      yazi.Font = new Font("Microsoft Sans Serif",
             15.75F, FontStyle.Regular);
      yazi.Location = new Point(100, 100);
      yazi.AutoSize = true;
    }
  }
}
}
}

Comments Off on Engellere Çarpmama Oyunu | Csharp - C#

Gezegen Yerleştirmece Oyunu

March 27th, 2008 — 9:48pm

ilk öğretim 4. veya 5. sınıf öğrencilerine gezegenlerin yörüngelerini öğretmek amacıyla
yazılmış bir uygulama. Ödev olarak hazırlamıştım. ben ödevi yaparken internetten
pek bişey bulamıyordum. Böte’daş larım faydalansın.

Bi gün bi google aramasından çıkar.

Eğitsel Oyun Yazılımları

Visual Studio 2005 de hazırlanmıştır. (c# 2.0 ımsı)

Kodları İndirmek İçin Tıklayınız

Form Nesnesindeki Kodlar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Diagnostics;
using System.Data.OleDb;
using System.Data.ProviderBase;
using System.Data.Sql;
 
namespace dragdrop
{
public partial class Form1 : Form
{
  private mousehareket mhrkt;
  private databaseislemleri dbi;
 
  string dunyaisim = "dunya";
  string merkurisim = "merkur";
  string marsisim = "mars";
  string venusisim = "venus";
  string jupiterisim = "jupiter";
  string saturnisim = "saturn";
  string uranusisim = "uranus";
  string neptunisim = "neptun";
  string plutonisim = "pluton";
 
  int suredegisken = 0;
  int puandegisken = 1000;
  int dogruadedi = 0;
 
  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    mhrkt = new mousehareket(timer1);
    dbi = new databaseislemleri();
 
  #region mousedown eventlar
 
    merkur.MouseDown += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseDown);
    venus.MouseDown += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseDown);
    dunya.MouseDown += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseDown);
    mars.MouseDown += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseDown);
    jupiter.MouseDown += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseDown);
    saturn.MouseDown += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseDown);
    uranus.MouseDown += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseDown);
    neptun.MouseDown += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseDown);
    pluton.MouseDown += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseDown);
 
  #endregion
 
  #region mouseup eventlar
 
    merkur.MouseUp += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseUp);
    venus.MouseUp += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseUp);
    dunya.MouseUp += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseUp);
    mars.MouseUp += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseUp);
    jupiter.MouseUp += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseUp);
    saturn.MouseUp += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseUp);
    uranus.MouseUp += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseUp);
    neptun.MouseUp += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseUp);
    pluton.MouseUp += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseUp);
 
  #endregion
 
  #region mousemove eventlar
 
    merkur.MouseMove += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseMove);
    venus.MouseMove += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseMove);
    dunya.MouseMove += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseMove);
    mars.MouseMove += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseMove);
    jupiter.MouseMove += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseMove);
    saturn.MouseMove += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseMove);
    uranus.MouseMove += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseMove);
    neptun.MouseMove += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseMove);
    pluton.MouseMove += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseMove);
 
  #endregion
 
  #region gezegen pozisyonları
 
    dunya.Location = new Point(623, 466);
    merkur.Location = new Point(100, 460);
    mars.Location = new Point(560, 455);
    venus.Location = new Point(355, 485);
    uranus.Location = new Point(260, 445);
    jupiter.Location = new Point(710, 430);
    saturn.Location = new Point(135, 470);
    pluton.Location = new Point(430, 455);
    neptun.Location = new Point(470, 455);
 
  #endregion
 
  }
 
  private void gezegen_yeri_konrol(int x, int y, string isim)
  {
  if (isim == dunyaisim)
  {
    if ((x > 415) && (x < 425))     {       if ((y > 185) && (y < 205))       {         dunya_txt.Visible = true;         dunya.Enabled = false;         dogruadedi++;       }     }     else     {       uyari.Text = "Dünya, üzerinde yaşam olan tek gezegendir...";     }   }   if (isim == merkurisim)   {   if ((x > 290) && (x < 320))   {     if ((y > 120) && (y < 150))     {       merkur_txt.Visible = true;       merkur.Enabled = false;       dogruadedi++;     }     }     else     {       uyari.Text = "Merkür, güneşe en yakın gezegendir...";     }   }   if (isim == venusisim)   {     if ((x > 335) && (x < 350))     {       if ((y > 155) && (y < 175))       {         venus_txt.Visible = true;         venus.Enabled = false;         dogruadedi++;       }     }     else     {       uyari.Text = "Venüs, gökyüzündeki           güneş ve ay'dan sonra en parlak cisimdir...";     }   }   if (isim == marsisim)   {   if ((x > 505) && (x < 530))   {     if ((y > 215) && (y < 235))     {       mars_txt.Visible = true;       mars.Enabled = false;       dogruadedi++;     }     }     else     {       uyari.Text = "Mars, kırmızı gezegen olarak bilinir...";     }   }   if (isim == jupiterisim)   {     if ((x > 610) && (x < 630))     {       if ((y > 180) && (y < 225))       {         jupiter_txt.Visible = true;         jupiter.Enabled = false;         dogruadedi++;       }     }     else     {       uyari.Text = "Jupiter, güneş sisteminin en büyük gezegenidir...";     }   }   if (isim == saturnisim)   {     if ((x > 715) && (x < 745))     {       if ((y > 185) && (y < 215))       {         saturn_txt.Visible = true;         saturn.Enabled = false;         dogruadedi++;       }     }     else     {       uyari.Text = "Saturn, halka sistemine sahiptir...";     }   }   if (isim == uranusisim)   {     if ((x > 785) && (x < 830))     {       if ((y > 145) && (y < 170))       {         uranus_txt.Visible = true;         uranus.Enabled = false;         dogruadedi++;       }     }     else     {       uyari.Text = "Uranus, atmosferindeki az miktarda metan                  gezegene mavi-yeşil rengini verir...";     }   }   if (isim == neptunisim)   {     if ((x > 775) && (x < 810))     {       if ((y > 55) && (y < 80))       {         neptun_txt.Visible = true;         neptun.Enabled = false;         dogruadedi++;       }     }     else     {       uyari.Text = "Neptün, bir gaz devidir...";     }   }   if (isim == plutonisim)   {     if ((x > 710) && (x < 745))     {       if ((y > 5) && (y < 40))
      {
        pluton_txt.Visible = true;
        pluton.Enabled = false;
        dogruadedi++;
      }
      }
      else
      {
        uyari.Text = "Pluton, en küçük gezegendir...";
      }
    }
  }
 
  private void oyun_bitisi()
  {
    if (dogruadedi == 9)
    {
      timer2.Enabled = false;
      uyari.Text = "Bravo, hepsini doğru yerleştirdin...";
      panel2.Visible = true;
 
      dbi.puan = int.Parse(puan.Text);
 
      dbi.puan_yaz();
    }
  }
 
  private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
  {
    mhrkt.yeniyere();
  }
 
  private void drag_yapilacak_MouseDown(object sender,
          System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
  {
    Control k = (Control)sender;
 
    if (e.Button == MouseButtons.Left)
    {
      mhrkt.basla(k,e.X, e.Y);
    }
  }
 
  private void drag_yapilacak_MouseUp(object sender,
         System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
  {
    if (e.Button == MouseButtons.Left)
    {
      mhrkt.bitir();
    }
 
    Control k = (Control)sender;
 
    gezegen_yeri_konrol(k.Left, k.Top, k.Name);
    oyun_bitisi();
  }
 
  private void drag_yapilacak_MouseMove(object sender,
           System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
  {
    if (e.Button == MouseButtons.Left)
    {
    mhrkt.islem(e.X, e.Y);
    }
  } 
 
  private void kapatToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    Application.Exit();
  }
 
  private void yeniOyunToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    dunya.Location= new Point(623,466);
    merkur.Location = new Point(100, 460);
    mars.Location=new Point(560,455);
    venus.Location= new Point(355,485);
    uranus.Location = new Point(260, 445);
    jupiter.Location= new Point(710,430);
    saturn.Location = new Point(135, 470);
    pluton.Location= new Point(430,455);
    neptun.Location = new Point(470, 455);
 
    dunya.Enabled = true;
    merkur.Enabled = true;
    mars.Enabled = true;
    venus.Enabled = true;
    uranus.Enabled = true;
    jupiter.Enabled = true;
    saturn.Enabled = true;
    pluton.Enabled = true;
    neptun.Enabled = true;
 
    dunya_txt.Visible = false;
    merkur_txt.Visible = false;
    mars_txt.Visible = false;
    venus_txt.Visible = false;
    uranus_txt.Visible = false;
    jupiter_txt.Visible = false;
    saturn_txt.Visible = false;
    pluton_txt.Visible = false;
    neptun_txt.Visible = false;
 
    suredegisken = 0;
    puandegisken = 1000;
    dogruadedi = 0;
 
    panel2.Visible = false;
 
    timer2.Enabled = true;
 
  }
 
  private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)
  {
 
    puandegisken = puandegisken - 5;
    puan.Text = puandegisken.ToString();
 
    suredegisken++;
    sure.Text = suredegisken.ToString();
  }
 
  private void enYüksekPuanToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    dbi.en_yuksek();
  }
 
  private void flashAnlatımToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    Process Proc = new Process();
    Proc.StartInfo.FileName = "anlatim.exe";
    Proc.Start();
  }
 
  private void oyunHakkındaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    panel1.Visible = true;
  }
 
  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    panel1.Visible = false;
  }
 
  }
}

Comments Off on Gezegen Yerleştirmece Oyunu | E-Learning

Kızma Biraderimsi Sponge Bob ve Patrik Oyunu

March 27th, 2008 — 9:24pm

Buda ödev olarak yaptığım bi oyun. Sponge Bob ve Patrik için 2 ayrı düğme var. Basıyosun
gelen rasgele zar sayısını otomatik ilerliyolar. Önce bitiren kazanıyo.

Eğitsel Oyun, C#

Visual Studio 2005 ile yapıldı. (c# 2.0 ımsı)
Kodları indirmek için Tıklayınız

Form Nesnesindeki Kodlar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
 
namespace ödev_1
{
public partial class Form1 : Form
{
  int i, n, m, a, b, c = 0;
  int[] zarrr = new int[6] { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
 
  public Form1()
  {
    InitializeComponent();
  }
 
  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    //Rastgele Bir Zar Görüntülemek İçin
    Random zar = new Random();
    int zarr=zar.Next(6);
 
    //zarın koşulları
    if (zarrr[zarr] == 1)
    {
      // zar sonucunun resmini görüntülemek için
      pictureBox1.Visible=true;
      pictureBox4.Visible=false;
      pictureBox6.Visible=false;
      pictureBox7.Visible=false;
      pictureBox8.Visible=false;
      pictureBox9.Visible=false;
      // zar resminin altındaki sayıyı yazmak için
      label2.Text = "1";
      // ilerlenilen toplam kare sayısı
      a = a + 1;
    }
    else if (zarrr[zarr] == 2)
    {
      // zar sonucunun resmini görüntülemek için
      pictureBox1.Visible = false;
      pictureBox4.Visible = true;
      pictureBox6.Visible=false;
      pictureBox7.Visible=false;
      pictureBox8.Visible=false;
      pictureBox9.Visible=false;
      // zar resminin altındaki sayıyı yazmak için
      label2.Text = "2";
      // ilerlenilen toplam kare sayısı
      a = a + 2;
    }
    else if (zarrr[zarr] == 3)
    {
      // zar sonucunun resmini görüntülemek için
      pictureBox1.Visible = false;
      pictureBox4.Visible=false;
      pictureBox6.Visible = false;
      pictureBox7.Visible=false;
      pictureBox8.Visible=false;
      pictureBox9.Visible=true;
      // zar resminin altındaki sayıyı yazmak için
      label2.Text = "3";
      // ilerlenilen toplam kare sayısı
      a = a + 3;
    }
    else if (zarrr[zarr] == 4)
    {
      // zar sonucunun resmini görüntülemek için
      pictureBox1.Visible = false;
      pictureBox4.Visible=false;
      pictureBox6.Visible=false;
      pictureBox7.Visible =false ;
      pictureBox8.Visible=true;
      pictureBox9.Visible=false;
      // zar resminin altındaki sayıyı yazmak için
      label2.Text = "4";
      // ilerlenilen toplam kare sayısı
      a = a + 4;
    }
    else if (zarrr[zarr] == 5)
    {
      // zar sonucunun resmini görüntülemek için
      pictureBox1.Visible = false;
      pictureBox4.Visible=false;
      pictureBox6.Visible=false;
      pictureBox7.Visible=true;
      pictureBox8.Visible = false;
      pictureBox9.Visible=false;
      // zar resminin altındaki sayıyı yazmak için
      label2.Text = "5";
      // ilerlenilen toplam kare sayısı
      a = a + 5;
    }
    else if (zarrr[zarr] == 6)
    {
      // zar sonucunun resmini görüntülemek için
      pictureBox1.Visible = false;
      pictureBox4.Visible = false;
      pictureBox6.Visible = true;
      pictureBox7.Visible = false;
      pictureBox8.Visible = false;
      pictureBox9.Visible = false;
      // zar resminin altındaki sayıyı yazmak için
      label2.Text = "6";
      // ilerlenilen toplam kare sayısı
      a = a + 6;
    }
 
    //sponge bob'ın kaç kare gittiğini göstermek için
    //skorbord
    label6.Text = a.ToString();
 
    //piyonun ilerlemesini sağlayan koşul
    i = a;
    //oyunun kazanıldığının uyarılması
    if (a >= 80)
    {
      MessageBox.Show("Sponge Bob Kazandı! "
                + label7.Text + " / " + label6.Text);
      //piyonların ortaya gelmesi
      pictureBox5.Location = new Point(375, 290);
      pictureBox11.Location = new Point(375, 270);
      //zar atma butonlarının kapatılması
      button1.Enabled = false;
      button2.Enabled = false;
      //oyuna başlama butonunun tekrar aktif olması
      button3.Enabled = true;
      // skorboardun sıfırlanması
      a = 0;
      c = 0;
      label6.Text = a.ToString();
      label7.Text = c.ToString();
    }
    else if (i >74)
    {
      n = 30;
      m = 355;
      b = i - 74;
      pictureBox5.Location = new Point(n, m - (b * 50));
    }
    else if (i >61)
    {
      n = 680;
      m = 355;
      b = i - 61;
      pictureBox5.Location = new Point(n - (b * 50), m);
    }
    else if (i >55)
    {
      n = 730;
      m = 55;
      b = i - 55;
      pictureBox5.Location = new Point(n, m + (b * 50));
    }
    else if (i > 40)
    {
      n = 30;
      m = 55;
      b = i - 40;
      pictureBox5.Location = new Point(n + (b * 50), m);
    }
    else if (i>34)
    {
      n = 30;
      m = 355;
      b = i - 34;
      pictureBox5.Location = new Point(n, m - (b * 50));
    }
    else if (i >20)
    {
      n = 680;
      m = 355;
      b = i - 21;
      pictureBox5.Location = new Point(n - (b * 50), m);
    }
    else if(i >14)
    {
      n = 730;
      m = 55;
      b = i - 14;
      pictureBox5.Location = new Point(n, m + (b * 50));
    }
    else
    {
      n = 30;
      m = 55;
      pictureBox5.Location = new Point(n + (i * 50), m);
    }
 
    //zar atma sırası öbür oyuncuda mı?
    if (a == 6 | a == 18 | a == 23 | a == 46 | a == 59 | a == 63)
    {
      MessageBox.Show("dadadada bir kere daha zar at");
    }
    else
    {
      button1.Enabled = false;
      button2.Enabled = true;
    }
  }
 
  private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    pictureBox5.Location = new Point(30, 55);
    pictureBox11.Location = new Point(30, 35);
    //oyuna sponge bob başlar
    button1.Enabled = true;
    //oyuna başla düğmesi deaktif olur
    button3.Enabled = false;
  }
 
  private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    //Rastgele Bir Zar Görüntülemek İçin
    Random zar = new Random();
    int zarr = zar.Next(6);
 
    //zarın koşulları
    if (zarrr[zarr] == 1)
    {
      // zar sonucunun resmini görüntülemek için
      pictureBox1.Visible = true;
      pictureBox4.Visible = false;
      pictureBox6.Visible = false;
      pictureBox7.Visible = false;
      pictureBox8.Visible = false;
      pictureBox9.Visible = false;
      // zar resminin altındaki sayıyı yazmak için
      label2.Text = "1";
      // ilerlenilen toplam kare sayısı
      c = c + 1;
    }
    if (zarrr[zarr] == 2)
    {
      // zar sonucunun resmini görüntülemek için
      pictureBox1.Visible = false;
      pictureBox4.Visible = true;
      pictureBox6.Visible = false;
      pictureBox7.Visible = false;
      pictureBox8.Visible = false;
      pictureBox9.Visible = false;
      // zar resminin altındaki sayıyı yazmak için
      label2.Text = "2";
      // ilerlenilen toplam kare sayısı
      c = c+ 2;
    }
    if (zarrr[zarr] == 3)
    {
      // zar sonucunun resmini görüntülemek için
      pictureBox1.Visible = false;
      pictureBox4.Visible = false;
      pictureBox6.Visible = false;
      pictureBox7.Visible = false;
      pictureBox8.Visible = false;
      pictureBox9.Visible = true;
      // zar resminin altındaki sayıyı yazmak için
      label2.Text = "3";
      // ilerlenilen toplam kare sayısı
      c = c + 3;
    }
    if (zarrr[zarr] == 4)
    {
      // zar sonucunun resmini görüntülemek için
      pictureBox1.Visible = false;
      pictureBox4.Visible = false;
      pictureBox6.Visible = false;
      pictureBox7.Visible = false;
      pictureBox8.Visible = true;
      pictureBox9.Visible = false;
      // zar resminin altındaki sayıyı yazmak için
      label2.Text = "4";
      // ilerlenilen toplam kare sayısı
      c = c + 4;
    }
    if (zarrr[zarr] == 5)
    {
      // zar sonucunun resmini görüntülemek için
      pictureBox1.Visible = false;
      pictureBox4.Visible = false;
      pictureBox6.Visible = false;
      pictureBox7.Visible = true;
      pictureBox8.Visible = false;
      pictureBox9.Visible = false;
      // zar resminin altındaki sayıyı yazmak için
      label2.Text = "5";
      // ilerlenilen toplam kare sayısı
      c = c + 5;
    }
    if (zarrr[zarr] == 6)
    {
      // zar sonucunun resmini görüntülemek için
      pictureBox1.Visible = false;
      pictureBox4.Visible = false;
      pictureBox6.Visible = true;
      pictureBox7.Visible = false;
      pictureBox8.Visible = false;
      pictureBox9.Visible = false;
      // zar resminin altındaki sayıyı yazmak için
      label2.Text = "6";
      // ilerlenilen toplam kare sayısı
      c = c + 6;
    }
 
    //patrik'in kaç kare gittiğini göstermek için
    //skorbord
    label7.Text = c.ToString();
 
    //piyonun ilerlemesini sağlayan koşul
    i = c;
    //oyunun kazanıldığının uyarılması
    if (c >= 80)
    {
      MessageBox.Show("Patrik Kazandı! " + label7.Text
                        + " / " + label6.Text);
      //piyonların ortaya gelmesi
      pictureBox5.Location = new Point(375, 290);
      pictureBox11.Location = new Point(375, 270);
      //zar atma butonlarının kapatılması
      button1.Enabled = false;
      button2.Enabled = false;
      //oyuna başlama butonunun tekrar aktif olması
      button3.Enabled = true;
      // skorboardun sıfırlanması
      a = 0;
      c = 0;
      label6.Text = a.ToString();
      label7.Text = c.ToString();
    }
    else if (i > 74)
    {
      n = 30;
      m = 335;
      b = i - 74;
      pictureBox11.Location = new Point(n, m - (b * 50));
    }
    else if (i > 61)
    {
      n = 680;
      m = 335;
      b = i - 61;
      pictureBox11.Location = new Point(n - (b * 50), m);
    }
    else if (i > 55)
    {
      n = 730;
      m = 35;
      b = i - 55;
      pictureBox11.Location = new Point(n, m + (b * 50));
    }
    else if (i > 40)
    {
      n = 30;
      m = 35;
      b = i - 40;
      pictureBox11.Location = new Point(n + (b * 50), m);
    }
    else if (i > 34)
    {
      n = 30;
      m = 335;
      b = i - 34;
      pictureBox11.Location = new Point(n, m - (b * 50));
    }
    else if (i > 20)
    {
      n = 680;
      m = 335;
      b = i - 21;
      pictureBox11.Location = new Point(n - (b * 50), m);
    }
    else if (i > 14)
    {
      n = 730;
      m = 35;
      b = i - 14;
      pictureBox11.Location = new Point(n, m + (b * 50));
    }
 
    else
    {
    n = 30;
    m = 35;
    pictureBox11.Location = new Point(n + (i * 50), m);
    } 
 
    //zar atma sırası öbür oyuncuda
    if (c == 6 | c == 18 | c == 23 | c == 46 | c == 59 | c == 63)
    {
      MessageBox.Show("dadadada bir kere daha zar at");
    }
    else
    {
      button1.Enabled = true;
      button2.Enabled = false;
    }
    }
    }
  }

Comments Off on Kızma Biraderimsi Sponge Bob ve Patrik Oyunu | Csharp - C#

Periyodik Cetvel Öğreten Yazılım

March 27th, 2008 — 8:20pm

Eğitim Yazılımı Geliştirme dersinde yaptığım projeyide paylaşmak istedim. Bu proje
Hasan’la beraber flash 8 ile yapıldı.

Eğitsel Oyun, C#

Açılışında(intro) periyodik cetvelin güzel melodili bir şarkısı var. Şarkı, Müzikle
öğretim kategorisinde de güzel bir örnek.

Konu anlatımları, sesli anlatımlı flash animasyonlar.

Eğitsel Oyun, C#

Bazı anlatımlar metin ve resim düzenlemeli.

Eğitsel Oyun, C#

Uygulama bir de oyun içeriyor. Oyunu intertenten bulmuştum. Flashla sürükle bıraklar
üzerine bir oyun.

Son olarak birde Flash Action Script’imsi kullanılarak hazırlanmış sınav var.

Eğitsel Oyun, C#

Kazanımlarını, türünüde bir tablo ile belirtelim.

Yazılımın Türü:Alıştırma Tekrar ve Eğitsel Oyun

Ders Adı:Genel Kimya

Konu: Periyodik Cetvel

Kazanımlar

Bu yazılımı kullanan öğrenciler;

 • Periyodik cetvelin tarihi hakkında bilgi sahibi olacak
 • Elementleri ve Elementlerin gruplarını ve periyodik cetveldeki yerlerini bilecek.
 • Periyodik cetvele ait kavramları anlayabilecek
 • İyonlaşma enerjisinin tanımını yapabilecek
 • Ortalama atomik yarıçapin tanımını yapabilecek
 • Elektron ilgisinin tanımını yapabilecek
 • Metalik özellik kavramını anlayabilecek
 • Elektronegativite kavramını anlayabilecek

Flash 8 ile hazırlandı.

Kodları indirmek için Tıklayınız

4 comments » | E-Learning

Tuzla’ya Bisikletle Gitmek

March 27th, 2008 — 8:06pm

Bu yazı Doğa Gezginleri Mail Grubunda Anı Olarak Yazılmıştı.

Sabah erkenden kalkan 4 gedikli gezgin bisikletlerine atlayıp basarlar pedala. Eyüp ilk yola çıkandır. Eyüp, Eyüpte oturmaktadır. Eyüplü Eyüp’tür lakabı. Sıkı pedal basar.

Mahmut Abi ve Emre Üsküdarda Eyüple buluşup feneryoluna kadar Mahmut Abi’nin panelvanıyla gelirler. Saat 11 gibi Feneryolunda Serdar’la buluşup başlarlar laflaya laflaya pedal çevirmeye. Km sıfırlanır.

Göz açıp kapayıncaya kadar kartala gelinmiş olur. Bu durum ilk uzun bisiklet binişini yaşıyan serdar’ı çok şaşırtır. Başlangıçta acaba nasıl dağılcam ben diye düşünmesine rağmen geldiği noktada hiç dağılmamıştır. Sadece biraz sele sancısı nüks etmiştir o kadar :)

Tuzlaya gelindiğinde “sahile nasıl iniyoduk biz?” Şaşırmacası yaşar ekip. Serdar soldan gidelim daha kısa der. Ama yanlış hatırlıyodur. Fazladan bir yokuş çıkılmasına sebebiyet verir bu şaşırmaca. Sahil yolu bitip Kafanız karışınca İ.T.Ü. Denizcilik fakültesi oklarını takip edinsiz.

Yanlış girilen yol serdar’ın okulunun önünden geçmesini sağlar yıllar sonra okuduğu lisenin önünden geçer serdar. Yanlış sapıldığına üzülmez.

Saat 2 gibi Tuzla sahilde, bir köftecide olur ekip. (36 ↑ km) Kişi başı 1,5 porsiyon karışık köfte söylerler. Sonra pişman olurlar :) fazla gelir yedikleri.

1 saat yemek ve dinlenme molasından sonra başlarlar tekrar pedal çevirmeye. Dragosa kadar çok az mola vererek ilerlerler. Dragosta bir çay molası verirler. Kaz Dağları anılarını anlatır Serdar. Kıskandırır diğerlerini. :)

Sonra başlarlar tekrar pedal çevirmeye, feneryoluna giderler. Baya yorulmuşlardır artık … Serdar 6:30 gibi evinde olmuştur. Ertesi gün için çantasını hazırlar ve mışıl mışıl uyur.

Comments Off on Tuzla’ya Bisikletle Gitmek | Anı

Eğitsel Oyun Yazılımları

March 25th, 2008 — 10:42pm

İçimizden bir merak uyanmadıkça bize öğretilmek istenenler çok sıkıcı olabilir. Bazen konuyu merak etsekte eğer öğretim ortamı iyi tasarlanmamışsa gene sıkılırız. Eğitsel oyun fikri bu soruna bir çözüm olarak düşünülmüştür. Oyun ve etkinliklerle yapılan öğretim tasarımları öğrencinin sıkılmadan öğrenmesine yöneliktir. BDÖ’de bu konu ile ilgili ilk çalışmalar amerikan ordusunda başlamıştır. Askerlerin eğitimi için geleneksel eğitim modelinde istedikleri başarıya ulaşılamadığını düşünüp askerlerin eğitimi için “Full Spectrum Warrior” gibi eğitsel oyunlar tasarlamışlardır. Denedikleri ilk guruptan itibaren geleneksel eğitim modellerinden daha iyi verim almışlardır.

Dünyadaki bütün büyük buluşlar gibi askeri temelli başlayan eğitsel oyun yazılımları geleceğin eğitim sistemini oluşturacaktır. Geleneksel bir eğitim modeli ile bu güne kadar pek çok kişi için çekici hale getirelememiş olan dersler eğitsel oyun yazılımlarıyla insanlara oyun oynarlarken öğretilebilir.

Eğitsel Oyun Yazılımları

İnsanlar yeni birşeyler öğrendiklerini ve bunu oyun oynayarak ve eylenerek yaptıklarını gördüklerinde okula yönelik olumlu tutumlar kazanacaklardır. Okullarda ilgi, olumlu tutum, olumlu benlik kavramı, akademik özgüven ve diğer olumlu duyguların gelişiminde, öğrenilmesinde klasik koşullanma etkili olmasına rağmen, bu tür öğrenmeler tesadüfen oluşmaktadır.

Oysa bu özelliklerin kazandırılması için klasik koşullanma ilkelerinin etkili bir şekilde işe koşulmasını sağlayacak eğitim programlarının düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece, tesadüfen değil, bilinçli bir şekilde işe koşulmasını sağlayacak eğitim programlarının düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece, tesadüfen değil, bilinçli bir şekilde, çocuklarımızın okulu, öğrenmeyi, okumayı seven, olumlu tutumlara sahip, öğrenilmiş çaresizlikten uzak, özgüveni yüksek olan bireyler olarak yetiştirilmelerine yardımcı olabiliriz. (Curzon, 1991, hergerhahn, 1988; Akt. Senemoğlu, 2005, 104)

Eğitsel oyun yazılımları klasik koşullanma ilkeleri düşünülerek okula karşı olumlu tutumlar geliştirilmesine hizmet edebilecek en kolay çözümdür.

P.S. Bu yazıyı talha ile hazırladığım tezden aldım.

1 comment » | E-Learning

Page 1 of 212

Back to top