Word Makro – Bütün Tabloları Aynı Genişliğe Getirmek

Aşağıdaki vba script kodu bir word dokümanındaki bütün tabloların genişliklerini aynı yapmak için kullanılabilir.

For Each objTable In ActiveDocument.Tables

objTable.PreferredWidth = InchesToPoints(5)

Next objTable

Be Sociable, Share!

    Category: Something - Comments Off on Word Makro – Bütün Tabloları Aynı Genişliğe Getirmek

    Comments are closed.

    Back to top