Powerpoint İle Bir Klasör Dolusu Resmi Sunuya Dönüştürmek

Aşağıdaki kod ile, GetFolder metoduna parametre olarak verdiğiniz klasör adını sunuya dönüştürebilirsiniz.

şöyle bir senaryoda çok işinize yarayacaktır.
bir sürü resim var ve bu resimleri her biri ayrı bir slayta gelecek şekilde görüntülemek istiyorsunuz.

tek tek herbirini seç ve ekle yap yap bitmez heralde :)

Sub SlaytaSigdirarakResimEkle()
 
Dim oSlide As Slide
Dim oPicture As Shape
Dim fs, klasor, Files, i
 
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set klasor = fs.GetFolder("C:Documents and SettingsserdarbDesktopcards")
Set Files = klasor.Files
i = 0
 
For Each File In Files
i = i + 1
If File.Type = "JPEG Image" Then
Set oSlide = ActiveWindow.Presentation.Slides.Add(i, ppLayoutBlank)
Set oPicture = oSlide.Shapes.AddPicture("C:Documents and
SettingsserdarbDesktopcards" _
& File.Name, msoTrue,
msoTrue, 1, 1)
yuzde = ActivePresentation.PageSetup.SlideHeight / oPicture.Height
If (yuzde < 1) Then
oPicture.ScaleHeight yuzde, msoTrue
oPicture.ScaleWidth yuzde, msoTrue
End If
 
With ActivePresentation.PageSetup
oPicture.Left = (.SlideWidth / 2) - (oPicture.Width / 2)
oPicture.Top = (.SlideHeight / 2) - (oPicture.Height / 2)
End With
End If
Next
 
End Sub
Be Sociable, Share!

    Category: PowerPoint - Comments Off on Powerpoint İle Bir Klasör Dolusu Resmi Sunuya Dönüştürmek

    Comments are closed.

    Back to top