Gezegen Yerleştirmece Oyunu

ilk öğretim 4. veya 5. sınıf öğrencilerine gezegenlerin yörüngelerini öğretmek amacıyla
yazılmış bir uygulama. Ödev olarak hazırlamıştım. ben ödevi yaparken internetten
pek bişey bulamıyordum. Böte’daş larım faydalansın.

Bi gün bi google aramasından çıkar.

Eğitsel Oyun Yazılımları

Visual Studio 2005 de hazırlanmıştır. (c# 2.0 ımsı)

Kodları İndirmek İçin Tıklayınız

Form Nesnesindeki Kodlar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Diagnostics;
using System.Data.OleDb;
using System.Data.ProviderBase;
using System.Data.Sql;
 
namespace dragdrop
{
public partial class Form1 : Form
{
  private mousehareket mhrkt;
  private databaseislemleri dbi;
 
  string dunyaisim = "dunya";
  string merkurisim = "merkur";
  string marsisim = "mars";
  string venusisim = "venus";
  string jupiterisim = "jupiter";
  string saturnisim = "saturn";
  string uranusisim = "uranus";
  string neptunisim = "neptun";
  string plutonisim = "pluton";
 
  int suredegisken = 0;
  int puandegisken = 1000;
  int dogruadedi = 0;
 
  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    mhrkt = new mousehareket(timer1);
    dbi = new databaseislemleri();
 
  #region mousedown eventlar
 
    merkur.MouseDown += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseDown);
    venus.MouseDown += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseDown);
    dunya.MouseDown += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseDown);
    mars.MouseDown += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseDown);
    jupiter.MouseDown += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseDown);
    saturn.MouseDown += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseDown);
    uranus.MouseDown += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseDown);
    neptun.MouseDown += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseDown);
    pluton.MouseDown += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseDown);
 
  #endregion
 
  #region mouseup eventlar
 
    merkur.MouseUp += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseUp);
    venus.MouseUp += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseUp);
    dunya.MouseUp += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseUp);
    mars.MouseUp += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseUp);
    jupiter.MouseUp += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseUp);
    saturn.MouseUp += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseUp);
    uranus.MouseUp += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseUp);
    neptun.MouseUp += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseUp);
    pluton.MouseUp += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseUp);
 
  #endregion
 
  #region mousemove eventlar
 
    merkur.MouseMove += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseMove);
    venus.MouseMove += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseMove);
    dunya.MouseMove += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseMove);
    mars.MouseMove += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseMove);
    jupiter.MouseMove += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseMove);
    saturn.MouseMove += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseMove);
    uranus.MouseMove += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseMove);
    neptun.MouseMove += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseMove);
    pluton.MouseMove += new MouseEventHandler(drag_yapilacak_MouseMove);
 
  #endregion
 
  #region gezegen pozisyonları
 
    dunya.Location = new Point(623, 466);
    merkur.Location = new Point(100, 460);
    mars.Location = new Point(560, 455);
    venus.Location = new Point(355, 485);
    uranus.Location = new Point(260, 445);
    jupiter.Location = new Point(710, 430);
    saturn.Location = new Point(135, 470);
    pluton.Location = new Point(430, 455);
    neptun.Location = new Point(470, 455);
 
  #endregion
 
  }
 
  private void gezegen_yeri_konrol(int x, int y, string isim)
  {
  if (isim == dunyaisim)
  {
    if ((x > 415) && (x < 425))     {       if ((y > 185) && (y < 205))       {         dunya_txt.Visible = true;         dunya.Enabled = false;         dogruadedi++;       }     }     else     {       uyari.Text = "Dünya, üzerinde yaşam olan tek gezegendir...";     }   }   if (isim == merkurisim)   {   if ((x > 290) && (x < 320))   {     if ((y > 120) && (y < 150))     {       merkur_txt.Visible = true;       merkur.Enabled = false;       dogruadedi++;     }     }     else     {       uyari.Text = "Merkür, güneşe en yakın gezegendir...";     }   }   if (isim == venusisim)   {     if ((x > 335) && (x < 350))     {       if ((y > 155) && (y < 175))       {         venus_txt.Visible = true;         venus.Enabled = false;         dogruadedi++;       }     }     else     {       uyari.Text = "Venüs, gökyüzündeki           güneş ve ay'dan sonra en parlak cisimdir...";     }   }   if (isim == marsisim)   {   if ((x > 505) && (x < 530))   {     if ((y > 215) && (y < 235))     {       mars_txt.Visible = true;       mars.Enabled = false;       dogruadedi++;     }     }     else     {       uyari.Text = "Mars, kırmızı gezegen olarak bilinir...";     }   }   if (isim == jupiterisim)   {     if ((x > 610) && (x < 630))     {       if ((y > 180) && (y < 225))       {         jupiter_txt.Visible = true;         jupiter.Enabled = false;         dogruadedi++;       }     }     else     {       uyari.Text = "Jupiter, güneş sisteminin en büyük gezegenidir...";     }   }   if (isim == saturnisim)   {     if ((x > 715) && (x < 745))     {       if ((y > 185) && (y < 215))       {         saturn_txt.Visible = true;         saturn.Enabled = false;         dogruadedi++;       }     }     else     {       uyari.Text = "Saturn, halka sistemine sahiptir...";     }   }   if (isim == uranusisim)   {     if ((x > 785) && (x < 830))     {       if ((y > 145) && (y < 170))       {         uranus_txt.Visible = true;         uranus.Enabled = false;         dogruadedi++;       }     }     else     {       uyari.Text = "Uranus, atmosferindeki az miktarda metan                  gezegene mavi-yeşil rengini verir...";     }   }   if (isim == neptunisim)   {     if ((x > 775) && (x < 810))     {       if ((y > 55) && (y < 80))       {         neptun_txt.Visible = true;         neptun.Enabled = false;         dogruadedi++;       }     }     else     {       uyari.Text = "Neptün, bir gaz devidir...";     }   }   if (isim == plutonisim)   {     if ((x > 710) && (x < 745))     {       if ((y > 5) && (y < 40))
      {
        pluton_txt.Visible = true;
        pluton.Enabled = false;
        dogruadedi++;
      }
      }
      else
      {
        uyari.Text = "Pluton, en küçük gezegendir...";
      }
    }
  }
 
  private void oyun_bitisi()
  {
    if (dogruadedi == 9)
    {
      timer2.Enabled = false;
      uyari.Text = "Bravo, hepsini doğru yerleştirdin...";
      panel2.Visible = true;
 
      dbi.puan = int.Parse(puan.Text);
 
      dbi.puan_yaz();
    }
  }
 
  private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
  {
    mhrkt.yeniyere();
  }
 
  private void drag_yapilacak_MouseDown(object sender,
          System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
  {
    Control k = (Control)sender;
 
    if (e.Button == MouseButtons.Left)
    {
      mhrkt.basla(k,e.X, e.Y);
    }
  }
 
  private void drag_yapilacak_MouseUp(object sender,
         System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
  {
    if (e.Button == MouseButtons.Left)
    {
      mhrkt.bitir();
    }
 
    Control k = (Control)sender;
 
    gezegen_yeri_konrol(k.Left, k.Top, k.Name);
    oyun_bitisi();
  }
 
  private void drag_yapilacak_MouseMove(object sender,
           System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
  {
    if (e.Button == MouseButtons.Left)
    {
    mhrkt.islem(e.X, e.Y);
    }
  } 
 
  private void kapatToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    Application.Exit();
  }
 
  private void yeniOyunToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    dunya.Location= new Point(623,466);
    merkur.Location = new Point(100, 460);
    mars.Location=new Point(560,455);
    venus.Location= new Point(355,485);
    uranus.Location = new Point(260, 445);
    jupiter.Location= new Point(710,430);
    saturn.Location = new Point(135, 470);
    pluton.Location= new Point(430,455);
    neptun.Location = new Point(470, 455);
 
    dunya.Enabled = true;
    merkur.Enabled = true;
    mars.Enabled = true;
    venus.Enabled = true;
    uranus.Enabled = true;
    jupiter.Enabled = true;
    saturn.Enabled = true;
    pluton.Enabled = true;
    neptun.Enabled = true;
 
    dunya_txt.Visible = false;
    merkur_txt.Visible = false;
    mars_txt.Visible = false;
    venus_txt.Visible = false;
    uranus_txt.Visible = false;
    jupiter_txt.Visible = false;
    saturn_txt.Visible = false;
    pluton_txt.Visible = false;
    neptun_txt.Visible = false;
 
    suredegisken = 0;
    puandegisken = 1000;
    dogruadedi = 0;
 
    panel2.Visible = false;
 
    timer2.Enabled = true;
 
  }
 
  private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)
  {
 
    puandegisken = puandegisken - 5;
    puan.Text = puandegisken.ToString();
 
    suredegisken++;
    sure.Text = suredegisken.ToString();
  }
 
  private void enYüksekPuanToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    dbi.en_yuksek();
  }
 
  private void flashAnlatımToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    Process Proc = new Process();
    Proc.StartInfo.FileName = "anlatim.exe";
    Proc.Start();
  }
 
  private void oyunHakkındaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    panel1.Visible = true;
  }
 
  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    panel1.Visible = false;
  }
 
  }
}
Be Sociable, Share!

  Category: E-Learning - Comments Off on Gezegen Yerleştirmece Oyunu

  Comments are closed.

  Back to top