Eğitsel Oyun Yazılımları

İçimizden bir merak uyanmadıkça bize öğretilmek istenenler çok sıkıcı olabilir. Bazen konuyu merak etsekte eğer öğretim ortamı iyi tasarlanmamışsa gene sıkılırız. Eğitsel oyun fikri bu soruna bir çözüm olarak düşünülmüştür. Oyun ve etkinliklerle yapılan öğretim tasarımları öğrencinin sıkılmadan öğrenmesine yöneliktir. BDÖ’de bu konu ile ilgili ilk çalışmalar amerikan ordusunda başlamıştır. Askerlerin eğitimi için geleneksel eğitim modelinde istedikleri başarıya ulaşılamadığını düşünüp askerlerin eğitimi için “Full Spectrum Warrior” gibi eğitsel oyunlar tasarlamışlardır. Denedikleri ilk guruptan itibaren geleneksel eğitim modellerinden daha iyi verim almışlardır.

Dünyadaki bütün büyük buluşlar gibi askeri temelli başlayan eğitsel oyun yazılımları geleceğin eğitim sistemini oluşturacaktır. Geleneksel bir eğitim modeli ile bu güne kadar pek çok kişi için çekici hale getirelememiş olan dersler eğitsel oyun yazılımlarıyla insanlara oyun oynarlarken öğretilebilir.

Eğitsel Oyun Yazılımları

İnsanlar yeni birşeyler öğrendiklerini ve bunu oyun oynayarak ve eylenerek yaptıklarını gördüklerinde okula yönelik olumlu tutumlar kazanacaklardır. Okullarda ilgi, olumlu tutum, olumlu benlik kavramı, akademik özgüven ve diğer olumlu duyguların gelişiminde, öğrenilmesinde klasik koşullanma etkili olmasına rağmen, bu tür öğrenmeler tesadüfen oluşmaktadır.

Oysa bu özelliklerin kazandırılması için klasik koşullanma ilkelerinin etkili bir şekilde işe koşulmasını sağlayacak eğitim programlarının düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece, tesadüfen değil, bilinçli bir şekilde işe koşulmasını sağlayacak eğitim programlarının düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece, tesadüfen değil, bilinçli bir şekilde, çocuklarımızın okulu, öğrenmeyi, okumayı seven, olumlu tutumlara sahip, öğrenilmiş çaresizlikten uzak, özgüveni yüksek olan bireyler olarak yetiştirilmelerine yardımcı olabiliriz. (Curzon, 1991, hergerhahn, 1988; Akt. Senemoğlu, 2005, 104)

Eğitsel oyun yazılımları klasik koşullanma ilkeleri düşünülerek okula karşı olumlu tutumlar geliştirilmesine hizmet edebilecek en kolay çözümdür.

P.S. Bu yazıyı talha ile hazırladığım tezden aldım.

Be Sociable, Share!

  Category: E-Learning - One comment »

  One Response to “Eğitsel Oyun Yazılımları”

  1. süper mario

   Harika bir oyun herkese tavsiye ederim…

  Back to top