Windows Mobile’da Basitçe GPS koordinatlarını almak

Microsoft’un mobile SDK’daki örneklerindeki
“Microsoft.WindowsMobile.Samples.Location” DLL ile GPS konumunu alabiliriz

Windows Mobile SDK içinde güzel bir Form uygulaması örneğide geliyor…
Şuna benzer bir adreste olacak. “C:\Program Files\Windows Mobile 6 SDK\Samples\PocketPC\CS\GPS”

Aşağıda basit bir console uygulaması kod örneğini bulabilirsiniz.
Örnek 30 saniye’de bir koordinatları loglamaktadır.

using System.Threading;
using Microsoft.WindowsMobile.Samples.Location;

namespace WindowsMobileGPSLogger
{
  class Program
  {
    static Gps gps = new Gps();
    static GpsPosition position = null;

    static void Main(string[] args)
    {
      if (!gps.Opened)
      {
        gps.Open();
      }

      gps.LocationChanged += new LocationChangedEventHandler(gps_LocationChanged);

      Timer timer30sec = new Timer(TimerWork, null, 0, 30000);
    }

    private static void TimerWork(object state)
    {
      if (position != null)
      {
        string deviceId = "MyDevice";
        string gpsTime = position.TimeValid 
                    ? position.Time.ToString("dd.MM.yyyy HH:mm:ss") 
                    : string.Empty;
        string x = position.Longitude.ToString();
        string y = position.Latitude.ToString();

        LogMyPosition(deviceId, gpsTime, x, y);
      }
    }

    private static void LogMyPosition(string deviceId, string gpsTime, string x, string y)
    {
      //todo:Log How Do You Want To Log
    }

    static void gps_LocationChanged(object sender, LocationChangedEventArgs args)
    {
      position = args.Position;
    }
  }
}
Be Sociable, Share!

  Category: Csharp - C# - One comment »

  One Response to “Windows Mobile’da Basitçe GPS koordinatlarını almak”

  1. Intermec CN3 ile GPS Uygulaması Geliştirmek - Writing Something

   […] Windows Mobile’da Basitçe GPS koordinatlarını almak Windows Mobile’da WCF Servis çağırmak Windows Mobile’da Arka Planda Çalışan Uygulama Geliştirmek […]

  Back to top