Engellere Çarpmama Oyunu

Bu oyunda klavyedeki yön tuşları ile hareket eden cisimlere çarpmadan en yukarı
çıkmaya çalışıyoruz. En sona gelirsek yeni açılan formda kazandınız yazıyor. Eğer
bir engele çarparsak açılan formda kaybettiniz yazıyor.

Eğitsel Oyun, C#

Visual Studio 2005 ile yapıldı. (c# 2.0 ımsı)
Kodları indirmek için Tıklayınız

Form Nesnesindeki Kodlar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
 
namespace _1021042___proje_28_nisan
{
public partial class Form1 : Form
{
int durum1, durum2, durum3, durum4 = 0;
int sol1 = 270;
int sol2 = 100;
int sol3 = 250;
int sol4 = 280;
 
public Form1()
{
  InitializeComponent();
}
 
private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
if (panel1.Top < 80)
{
  Form2 frm2 = new Form2();
  Form1 frm1 = new Form1();
  Label yazi = new Label();
  frm2.Show();
  frm2.Controls.Add(yazi);
  yazi.Text = "Kazandınız";
  yazi.Font = new Font("Microsoft Sans Serif",
          15.75F, FontStyle.Regular);
  yazi.Location = new Point(100, 100);
  yazi.AutoSize = true;
}
 
if (e.KeyCode == Keys.Left)
{
  if (panel1.Left <= 100)
  panel1.Left = 100;
  else if (panel1.Left != 100)
  panel1.Left = panel1.Left - 4;
}
 
if (e.KeyCode == Keys.Right)
{
  if (panel1.Left >= 400)
  panel1.Left = 400;
  else if (panel1.Left != 400)
  panel1.Left = panel1.Left + 4;
}
 
if (e.KeyCode == Keys.Up)
{
  if (panel1.Top <= 0)
    panel1.Top = 0;
  else if (panel1.Top != 0)
    panel1.Top = panel1.Top - 4;
}
 
if (e.KeyCode == Keys.Down)
{
  if (panel1.Top >= 350)
    panel1.Top = 350;
  else if (panel1.Top != 350)
    panel1.Top = panel1.Top + 4;
}
}
 
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
  if (durum1 == 1)
    sol1 += 5;
  else
    sol1 -= 3;
 
  if (sol1 < 100)
    durum1 = 1;
 
  if (sol1 > 320)
    durum1 = 2;
 
  panel4.Location = new Point(sol1, 100);
 
  if (panel1.Left > panel4.Left & panel1.Left < panel4.Left + 80)
  {
    if (panel1.Top < panel4.Top + 20 & panel1.Top > panel4.Top)
    {
      timer1.Enabled = false;
      Form2 frm2 = new Form2();
      Form1 frm1 = new Form1();
      Label yazi = new Label();
      frm2.Show();
      frm2.Controls.Add(yazi);
      yazi.Text = "Kaybettiniz";
      yazi.Font = new Font("Microsoft Sans Serif",
              15.75F, FontStyle.Regular);
      yazi.Location = new Point(100, 100);
      yazi.AutoSize = true;
    }
  }
}
 
private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)
{
  if (durum2 == 1)
    sol2 += 5;
  else
    sol2 -= 5;
 
  if (sol2 < 100)
    durum2 = 1;
 
  if (sol2 > 320)
    durum2 = 2;
 
  panel5.Location = new Point(sol2, 162);
 
  if (panel1.Left > panel5.Left & panel1.Left < panel5.Left + 80)
  {
    if (panel1.Top < panel5.Top + 20 & panel1.Top > panel5.Top)
    {
      timer2.Enabled = false;
      Form2 frm2 = new Form2();
      Form1 frm1 = new Form1();
      Label yazi = new Label();
      frm2.Show();
      frm2.Controls.Add(yazi);
      yazi.Text = "Kaybettiniz";
      yazi.Font = new Font("Microsoft Sans Serif",
             15.75F, FontStyle.Regular);
      yazi.Location = new Point(100, 100);
      yazi.AutoSize = true;
    }
  }
}
 
private void timer3_Tick(object sender, EventArgs e)
{
  if (durum3 == 1)
    sol3 += 7;
  else
    sol3 -= 7;
 
  if (sol3 < 100)
    durum3 = 1;
 
  if (sol3 > 320)
    durum3 = 2;
 
  panel6.Location = new Point(sol3, 224);
 
  if (panel1.Left > panel6.Left & panel1.Left < panel6.Left + 80)
  {
    if (panel1.Top < panel6.Top + 20 & panel1.Top > panel6.Top)
    {
      timer3.Enabled = false;
      Form2 frm2 = new Form2();
      Form1 frm1 = new Form1();
      Label yazi = new Label();
      frm2.Show();
      frm2.Controls.Add(yazi);
      yazi.Text = "Kaybettiniz";
      yazi.Font = new Font("Microsoft Sans Serif",
              15.75F, FontStyle.Regular);
      yazi.Location = new Point(100, 100);
      yazi.AutoSize = true;
    }
  }
}
 
private void timer4_Tick(object sender, EventArgs e)
{
  if (durum4 == 1)
    sol4 += 5;
  else
    sol4 -= 5;
 
  if (sol4 < 100)
    durum4 = 1;
 
  if (sol4 > 320)
    durum4 = 2;
 
  panel7.Location = new Point(sol4, 286);
 
  if (panel1.Left > panel7.Left & panel1.Left < panel7.Left+80)
  {
    if (panel1.Top < panel7.Top + 20 & panel1.Top >panel7.Top)
    {
      timer4.Enabled = false;
      Form2 frm2 = new Form2();
      Form1 frm1 = new Form1();
      Label yazi = new Label();
      frm2.Show();
      frm2.Controls.Add(yazi);
      yazi.Text = "Kaybettiniz";
      yazi.Font = new Font("Microsoft Sans Serif",
             15.75F, FontStyle.Regular);
      yazi.Location = new Point(100, 100);
      yazi.AutoSize = true;
    }
  }
}
}
}
Be Sociable, Share!

  Category: Csharp - C# - Comments Off on Engellere Çarpmama Oyunu

  Comments are closed.

  Back to top