Crystal Reports Parametre Tanımlamadan Kaynaklanan Hata

System.Runtime.InteropServices.COMException:
The types of the parameter field and parameter field current values are not compatible.

crystal reports” bir uygulamada bu hatayı alıyorsak. Parametrenin türünü doğru vermemiş olabiliriz.

Datetime olarak tanımlı bi parametreye string değer gönderiyorsak bu hatayı alabiliyoruz.

 
ParameterValues currentParameterValues = new ParameterValues();
//*** FirstDate
string prmtr_FirstDate = "baslangic";
ParameterDiscreteValue prmtrDiscrete_FirstDate = new ParameterDiscreteValue();
prmtrDiscrete_FirstDate.Value = MyFirstDate.Date;//.ToString("dd/MM/yyyy");
currentParameterValues.Add(prmtrDiscrete_FirstDate);
ParameterFieldDefinitions prmtrFieldDefs_FirstDate 
               = rpt.DataDefinition.ParameterFields;
ParameterFieldDefinition prmtrField_FirstDate 
               = prmtrFieldDefs_FirstDate[prmtr_FirstDate];
prmtrField_FirstDate.ApplyCurrentValues(currentParameterValues);
Be Sociable, Share!

  Category: Csharp - C# - Comments Off on Crystal Reports Parametre Tanımlamadan Kaynaklanan Hata

  Comments are closed.

  Back to top