Category: Wordpress


WordPress İçin Çok Tatlı MySql Sorgular

November 11th, 2010 — 4:20pm

Varsayılan Admin Kullanıcısının Adını Değiştirmek İçin;
UPDATE wp_users SET user_login = 'Your New Username' WHERE user_login = 'Admin';

Kullanıcı Şifresini Resetlemek İçin;
UPDATE wp_users SET user_pass = MD5( 'new_password' ) WHERE user_login = 'your-username';

Yazı Revizyonlarını Silmek İçin;
DELETE a,b,c FROM wp_posts a
LEFT JOIN wp_term_relationships b ON (a.ID = b.object_id)
LEFT JOIN wp_postmeta c ON (a.ID = c.post_id)
WHERE a.post_type = 'revision'

Gelen Yorumlardaki Eposta Adreslerini Almak İçin;
SELECT DISTINCT comment_author_email FROM wp_comments;

Kullanılmayan Tagların Listesi İçin;
SELECT * From wp_terms wt
INNER JOIN wp_term_taxonomy wtt ON wt.term_id=wtt.term_id WHERE wtt.taxonomy='post_tag' AND wtt.count=0;

2 comments » | Wordpress


Back to top