Category: WCF


A Useful Dogmatic Way of WCF Service Development

December 20th, 2011 — 1:20pm

I want to thank Microsoft one more time because they created Windows Foundation Services (WCF).

We must dogmatically use it. :)

I just remembered a day, in one of the training classes…
I said to my teacher “I also want to learn remoting.”
The teacher said “Don’t! There is WCF… ”
I couldn’t see the exact meaning that day.
But today it is shining in front of my eye.
( I am sure it will shine better in the future :p)

While using WCF there is an easy implementation way that I want to share.
With some dependency injection containers you will earn some time …

If you are new to DI and WCF you will earn so much time reading this article.
The dogmatic way uses “Castle Windsor” IOC container.

Here I must specially thank to “Berke Sökhan
for teaching me better software design…
(This thank is bigger than the Microsoft’s Thank :) )

Let’s start the article. A good design is writing your WCF service in 3 layers. Application, Contracts and Services can be your layer’s name endings. Look at this schema first.

This is how my sample works…

It is just a string returning test service…

Contracts Layer has these contracts. An “IMyService” interface for our” DoSomething” Method and a dto class…

Services Layer has MyService class implementing IMyService.

Application Layer is hosting our WCF.

We can install it as windows service or it can host the service working like console application.

This fluent configuration is our WCF configuration… It adds NetTcpBinding, NetNamedPipeBinding endpoints.

To call this service from our web project we need to install it…

This installer uses the NetNamedPipeBinding endpoint to call the DoSomething action…

To use our service from our container. I created a constructor that makes HomeController depending our service.
To understand how this thing works please look into these files. “ControllerInstaller.cs“, “WindsorControllerFactory.cs“, “Global.asax.cs

You can find/download the working solution from this github repo. (github.com/serdarb/DogmaticWcf)

2 comments » | Csharp - C#, WCF

WCF Servis Geliştirmenin Dogmatik Ama Faydalı Bir Yolu

December 20th, 2011 — 12:46pm

Microsoft’a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum Windows Foundation Services (WCF) ‘ı yarattıkları için.

WCF’i dogmatik olarak kullanmalıyız :)

Eğitimlerden birinde eğitmene “remoting” de öğrenmek istediğimi söylediğimi hatırlıyorum.
O da bana “Öğrenmene gerek yok çünkü WCF var” demişti.
O gün bunun ne anlama geldiğini anlayamamıştım.
Fakat bugün gözlerimin önünde parlıyor.
(eminim gelecekte daha da parlayacak)

WCF kullanırken, paylaşmak istediğim güzel bir yöntem var.
Bazı IOC container’ların WCF fasilitelerinden faydalanıp biraz zaman kazanabilirsiniz.

DI ve WCF sizin için yeni bir konu ise bu örneği incelemek ve bu makaleyi okumak size çok zaman kazandıracak.
Bu örnekte “Castle Windsor” ioc container’ını ve WCF entegrasyon fasilitesini kullanıyoruz.

Burada Berke Sökhan‘a özellikle teşekkür etmek istiyorum
bana daha iyi yazılım geliştirme konusunda yol gösterdiği için.
(Bu Microsoft’a ettiğim teşekkürden daha büyük bir teşekkürdür :) )

Acaba burda bide Microsoft’a teessüf mü etsem, C#’ın evrimini yavaş tuttuğu için …
Neyse…

WCF servisinizi 3 katmanlı olarak yazmak işi daha anlaşılır hale getirebilir..
Bu katmanlar Uygulama, Kontratlar ve Servisler olarak adlandırılabilir.

Örneğimi bu düşünceden yola çıkarak hazırladım.

Sadece string dönen basit bir test servisi olan örnek aşağıdaki şemadaki gibi çalışıyor …

“Contracts” katmanı “IMyService” interface’ine “MyDto” data kontratını yazdığımız katman.

“Services” katmanı “MyService” isminde “IMyService” interface’ini implemente eden bir class’a sahip.

Application katmanı WCF’i host eden konsol bir uygulama… Bir windows servis olarak kurabiliriz ya da bir konsol uygulaması olarak çalıştırabiliriz.

Aşağıdaki “Castle windsor WCF facility” konfigürasyonu bizim WCF ayarlarımız oluyor… Bu servisin NetTcpBinding ve NetNamedPipeBinding endpoint’leri ile çalışacağını tanımlıyoruz.

Önce server’da tanımlamalar yaptık şimdi de aşağıdaki kod parçacığında servisi client projemizden çağırmak için contaier’ımıza yükleyişimizi görüyoruz.

HomeController constructor’ına servisimizi parametre geçerek servise bağımlı olmasını da sağlamış oluyoruz.
Bu kısımın nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için Web projesindeki şu classları inceleyiniz. “ControllerInstaller.cs“, “WindsorControllerFactory.cs“, “Global.asax.cs

Örneği github’dan indirebilir inceleyebilirsiniz. (github.com/serdarb/DogmaticWcf)

Comments Off on WCF Servis Geliştirmenin Dogmatik Ama Faydalı Bir Yolu | Csharp - C#, WCF


Back to top