Category: Asp.Net


Devexpress Webchart

March 10th, 2010 — 5:05am

Devexpress kontrollerinden webchartcontrol ile farklı türlerde iki seriden grafik oluşturumayı gösteren bir video hazırladım. 2 dakikada nasıl yapıldığını görebilirsiniz.

Video ayrıca çok büyük ve küçük değerlere sahip serilerde otomatik eksen bölümlemenin nasıl yapıldığınıda gösteriyor. (autoscalebreaks)

Comments Off on Devexpress Webchart | Asp.Net

Crystal Reports Deployment on 64 bit Server

January 6th, 2010 — 5:46am

on iis 7 there is an option to enable 32 bit applications. if you stuck in an exception be sure you enabled this.

iis-enable-32-bit

http://sjc.ironspeed.com/post?id=3728528

Comments Off on Crystal Reports Deployment on 64 bit Server | Asp.Net

Crystal Reports Web Deployment Gözükmeyen Resimler – Grafikler

May 26th, 2009 — 7:37am

CrystalDecisions.Web.CrystalImageHandler web config’den tanıtılmadığı için grafikleri göremiyor olabiliriz.

uygun versiyonda handler’ı ekleyerek aşabiliriz.

 
<httpHandlers>
<add verb="GET" path="CrystalImageHandler.aspx" 
    type="CrystalDecisions.Web.CrystalImageHandler, 
    CrystalDecisions.Web, Version=10.2.3600.0, 
    Culture=neutral, PublicKeyToken=692fbea5521e1304"/>
</httpHandlers>

toolbar’daki resimler gözükmüyorsa,
server’da inetpub klasöründe aspnet_client klasörü var. O klasörü projenizin çalıştığı klasöre kopyalayarak aşabiliriz.

Comments Off on Crystal Reports Web Deployment Gözükmeyen Resimler – Grafikler | Asp.Net

Programatically Shutdown Web Application

January 30th, 2009 — 3:32am

by using this static method we can shutdown our web application. Maybe it is not so useful, but we should know…

//Terminates the current application, it restarts next time it is requested.
System.Web.HttpRuntime.UnloadAppDomain();

msdn

Comments Off on Programatically Shutdown Web Application | Asp.Net

Asp.Net Trace Mekanizması

January 8th, 2009 — 11:33am

asp.net ile kodlanmış bir sayfamız var.

Uygulamayı deploy ettik ve anlam veremediğimiz bi şekilde çalışmıyor.

Hatta “mümkün değil, nasıl oluyo anlamıyorum?” gibi cümleler kurmaya da başladık.

işte bu noktada uygulamamız adım adım neler yapıyor görmek istiyoruz.
aaa oda ne hiç bişeyi loglamamışız! halbuki hep loglu çalışırız.

o anda asp.net trace mekanizması imdada yetişiyor.

basit bi şekilde her adımda neler dönmüş hangi adım kaç salise sürmüş görüyoruz…

önce web.config den aktif hale getirelim (sayfa bazında da yapılabilirdi…)

<trace enabled=”true” requestLimit=”20″ pageOutput=”false”
traceMode=”SortByTime” localOnly=”false” />

sonra /trace.axd yi çağırıyoruz….

mutlu son 2 dakika içinde sorununn nerden kaynaklandığını buluyoruz.

mutsuz son gerçekten anlamsız nerden kaynaklandığı belli olamayan bir bugla karşı karşıyayız… hayat bu olmaz olmaz…

kaynaklar

csharp nedir?
msdn

Comments Off on Asp.Net Trace Mekanizması | Asp.Net

Kullanıcı Dostu (User Friendly) CAPTCHA

December 1st, 2008 — 10:46pm

Hepimiz uygulamalarımıza captcha controlü ekliyoruz. ama kullanıcılar direkt her sayfada karşılarına gelen bu kontrolden pek hoşnut değil.

Ekteki örnekte arka arkaya 5 response gerçekleşirse captcha gösteren bir uygulama var.

Sonucta arka arkaya gelen response bot olabilir ama tek gelen response kullanıcıdır.

Kullanıcıyı rahatsız etmemeyi hedeflemenizi öneririm.

Kodlar

 
public class SystemUser
{
  public SystemUser()
  {
    FirstReqTime = DateTime.Now;
    ReqCount = 1;
  }
 
  public DateTime FirstReqTime { get; set; }
  public int ReqCount { get; set; }
 
  private bool captcha;
  public bool RequiersCapthca
  {
    get
    {
      if (ReqCount > 5)
      {
        TimeSpan ts = DateTime.Now - FirstReqTime;
        if (ts.TotalSeconds > 5)
        {
          captcha = true;
        }
        else
        {
          captcha = false;
        }
      }
      return captcha;
    }
    set { captcha = value; }
  }
}
 
 
public class BasePage : Page
{
  public BasePage()
  {
    //
    // TODO: Add constructor logic here
    //
  }
 
  protected override void OnLoad(EventArgs e)
  {
    base.OnLoad(e);
 
    SystemUser scu = Session["CaptchaControl"] as SystemUser;
 
    if (scu == null)
    {
      scu = new SystemUser();
      Session.Add("CaptchaControl", scu);
    }
    else
    {
      scu.ReqCount++;
    }
 
    if (scu.RequiersCapthca)
    {
      Session.Add("ShowCaptcha", true);
    }
  }
}

Comments Off on Kullanıcı Dostu (User Friendly) CAPTCHA | Asp.Net

Page 1 of 212

Back to top