Şirketler Niçin Balanced Scorecard’a İhtiyaç Duyarlar?

Ölçmek çok önemlidir. “Eğer ölçemezseniz, yönetemezsiniz…”

Şirketler süreçlerini daha iyi ölçmek ve yönetim kalitelerini arttırmak için Balanced scorecard’a ihtiyaç duyarlar.

Yanlızca muhasebe kayıtlarına bakarak bir şirketi yönetmenin doğru olmadığı bugün kanıtlanmıştır. Cironuzda iyi bir artış olmasına rağmen, müşteri memnuniyetiniz yerlerde sürünüyorsa, 1-2 yıla kalmaz sert bir kayaya çarpacağınız kesindir.

Balanced Scorecard yanlızca finansal ölçütlere dayanarak değerlendirme yapmadığı için şirketlere geleceğe yönelik gerçek uyarılarda bulunabilir. Tabi burada çok iyi planlanmış bir balanced scorecard’dan bahsediyoruz. İyi uygulanmış bir balanced scorecard şirket yönetimine çok faydalı olabilecekken, kötü uygulanmış bir sistem durumu daha da kötüye götürebilir. (Kötü yapıcağınıza hiç yapmayın en azından yapma maliyeti olmasın :) )

Geleneksel yöntemler, ölçümlemenin davranışları kontrol etmeyi ve geçmiş performansı değerlendirmeyi sağlayan bir araç olduğunu düşünür. Balanced Scorecard’da ölçümleme şirketin gelecek stratejisini tanımlamak ve şirket çalışanlarınca anlaşılmasına yardımcı olmak için bir araçtır.

Şirketler Balanced Scorecard’ı bir iletişim, bilgi ve öğrenim sistemi olarak kullanmalıdır.

Be Sociable, Share!

    Category: Business Inteligence - Comments Off on Şirketler Niçin Balanced Scorecard’a İhtiyaç Duyarlar?

    Comments are closed.

    Back to top