Balanced Scorecard’ın Boyutları Hakkında

Balanced Scorecard’da genel olarak 4 boyut vardır ancak bazı firmalar bu boyutları kendilerine göre arttırabilirler. Her firma için özel olarak yeniden tasarlanması gereken bir olgudur.

Finansal boyut; genellikle işletme geliri, sermayenin karlılık oranı gibi ölçülebilen karlılıkla ilgilidir. (karlı şirket)
Müşteri boyutu; pazar şartlarına göre gelecekte en yüksek düzeyde kar elde etmemizle ilgilidir. Bu durumu müşteri memnuniyetini ölçerek sağlar. (sadık, memnun, sayıca fazla müşteri)
Şirket içi işlemler boyutu; hem uzun hem kısa vadede verimimizle ilgilidir. Süreci ölçer ve aksayan şeyleri tesbit eder. Aksayan ayakların etkilediği yerleri görmemizi sağlar. (kaliteli, hızlı, düşük maliyetli üretim)
Öğrenme ve gelişme boyutu; uzun vadede şirketin büyümesi için ölçmemiz gereken ölçütlerdir. (mutlu ve verimli çalışanlar)

İyi hazırlanan bir balanced scorecard, bize kurum stratejisini ve hikayesini verir. Yukarıdaki şemada balanced scorecard’ın 4 boyutuna göre yapılandırılmış bir örnek görüyoruz. Yöneticiler boyutların ilişkilerine bakarak eksi gösteren yerlerin etkilediği yerleri görüp ona göre hareket edebilirler.

Şemayı kısaca açıklayacak olursak. Personelin yetenekleri artarsa bu durum operasyon süresine ve operasyon kalitesine etki eder. Kaliteli ve kısa sürede üretim zamanında teslimatı bu da müşteri sadakatini getirir. Sadık müşterilerimiz bize mutlaka kar ettirecektir.

Be Sociable, Share!

    Category: Business Inteligence - Comments Off on Balanced Scorecard’ın Boyutları Hakkında

    Comments are closed.

    Back to top