Balanced Scorecard Nedir?

Balanced Scorecard (Dengeli Karne, Kurumsal Karne) bir şirketin misyon ve stratejisinin fiziksel ölçüler haline dönüştürülerek ifade edilmesidir.

Robert Kaplan ve David Norton’un geliştirdiği bir şirket karneleme sistemidir. Robet ve David abiler var olan şirket değerlendirme sistemlerini yetersiz bulmuşlar; ölçemediğiniz bir şeyi iyileştiremeyiz diye düşünmüşler. Ve ağırlıklı olarak finansal ölçütlere bakarak performans değerlendirirsek de şirketimizin gelecekte oluşturabileceği değeri engelleyebileceğimizi görmüşler. Ölçütleri daha dengeli (balanced) bir şekilde belirleyelim demişler.

Bu dengeyi 4 ana başlıkta toplamışlar;

 • Finansal
 • Müşteri
 • İç süreç
 • Öğrenme ve gelişme

Balanced scorecard, bir şirketin stratejisinin anlaşılabilir performans kriterleri ile ifade edilmesini sağlar ve doğru bir çerçevede stratejiyi yönetmeyi kolaylaştırır. Bu noktada performans kriterlerinin çok iyi incelenip belirlenmesi gerekmektedir. Scorecard ile finanasal sonuçları takip ederken, gelecekteki büyümeyi ölçebilecek maddi olmayan kıymetleride gözlememizi sağlar.

Etkili bir ölçüm için gerekli ölçütleri, karneleme konusunda uzman bir ekip belirlemelidir. Ve bu uzun bir süreçtir. Uzun ve zahmetli danışmanlık süresinin sonucunda, Balance scorecard’ın oluşturulması, şirketin stratejik hedeflerini kesin bir şekilde belirlemesini ve bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak kritik etkenleri tanımlamayı sağlar.

Dengeli karneleme yöntemine sıcak bakan firmalar genel olarak kısa vadeli politikalardan uzak firmalardır.  Maliyetleri düşürüp, düşük fiyatla rekabet edelim demek yerine müşteriye özel katma değer ürün ve hizmet üreterek büyümeyi amaçlarlar. Bu doğrultuda şirketler balanced scorecard’ı kaliteli büyüme stratejilerini yönetmek içinde kullanabilirler.

Özet olarak, Balaced scorecard sadece bir ölçü sistemi olarak görülmemelidir. Yönetim sürecinin merkezinde kullanılan bir uygulamadır. Balanced scorecard’ın gerçek gücü bir yönetim sistemi olarak kullanıldığı zaman anlaşılır.  Bu sistemi uygulamak size şu faydaları sağlayabilir;

 • Kurumsal stratejinin açıkça belirtilmesi ve fikir birliği sağlanması
 • Stratejinin tüm organizasyon çapında yayılması
 • Stratejik amaçların uzun dönemli hedefler ve yıllık bütçe ile bağlantılarının sağlanması
 • Stratejiyi değerlendirmek ve geliştirmek için gereken bilgi desteğinin sağlanması

bazı kaynaklar;
balanced scorecard ppt
balanced scorecard pdf
Management TV
balanced scorecard’ı anlatan kısa bir video

Be Sociable, Share!

  Category: Business Inteligence - 3 comments »

  3 Responses to “Balanced Scorecard Nedir?”

  1. Şirketler Niçin Balanced Scorecard’a İhtiyaç Duyarlar? - Writing Something

   […] süreçlerini daha iyi ölçmek ve yönetim kalitelerini arttırmak için Balanced scorecard’a ihtiyaç […]

  2. Hyperion Performance Scorecard - Writing Something

   […] Balanced Scorecard çözümüdür. İş hedeflerinize, planınıza ve bu planın ne kadar işlediğine odaklanır. […]

  3. Balanced Scorecard’ın Boyutları Hakkında - Writing Something

   […] hazırlanan bir balanced scorecard, bize kurum stratejisini ve hikayesini verir. Yukarıdaki şemada balanced scorecard’ın 4 […]

  Back to top