Kullanıcı Dostu (User Friendly) CAPTCHA

Hepimiz uygulamalarımıza captcha controlü ekliyoruz. ama kullanıcılar direkt her sayfada karşılarına gelen bu kontrolden pek hoşnut değil.

Ekteki örnekte arka arkaya 5 response gerçekleşirse captcha gösteren bir uygulama var.

Sonucta arka arkaya gelen response bot olabilir ama tek gelen response kullanıcıdır.

Kullanıcıyı rahatsız etmemeyi hedeflemenizi öneririm.

Kodlar

 
public class SystemUser
{
  public SystemUser()
  {
    FirstReqTime = DateTime.Now;
    ReqCount = 1;
  }
 
  public DateTime FirstReqTime { get; set; }
  public int ReqCount { get; set; }
 
  private bool captcha;
  public bool RequiersCapthca
  {
    get
    {
      if (ReqCount > 5)
      {
        TimeSpan ts = DateTime.Now - FirstReqTime;
        if (ts.TotalSeconds > 5)
        {
          captcha = true;
        }
        else
        {
          captcha = false;
        }
      }
      return captcha;
    }
    set { captcha = value; }
  }
}
 
 
public class BasePage : Page
{
  public BasePage()
  {
    //
    // TODO: Add constructor logic here
    //
  }
 
  protected override void OnLoad(EventArgs e)
  {
    base.OnLoad(e);
 
    SystemUser scu = Session["CaptchaControl"] as SystemUser;
 
    if (scu == null)
    {
      scu = new SystemUser();
      Session.Add("CaptchaControl", scu);
    }
    else
    {
      scu.ReqCount++;
    }
 
    if (scu.RequiersCapthca)
    {
      Session.Add("ShowCaptcha", true);
    }
  }
}
Be Sociable, Share!

  Category: Asp.Net - Comments Off on Kullanıcı Dostu (User Friendly) CAPTCHA

  Comments are closed.

  Back to top