Archive for August 2010


CSharp’da List Nesnesinden Rasgele Bir Üye Seçmek

August 10th, 2010 — 12:43am

CSharp’da List nesnesinden rasgele bir üye seçmek için kullanılabilecek bir yöntem. Random nesnesi oluşturmadan LINQ ile kolayca listenin üyelerinden herhangi birine ulaşabilirsiniz.

Bir satırda istediğin sonucu alınca insan bir başka seviniyor :) Teşekkürler Lambda.

List<string> benimListem = new List<string>() { "A", "B", "C" };
string rasgeleUye = benimListem.OrderBy(x => Guid.NewGuid()).First();

Comments Off on CSharp’da List Nesnesinden Rasgele Bir Üye Seçmek | Csharp - C#


Back to top