Archive for June 2010


Word Makro – Bütün Tabloları Aynı Genişliğe Getirmek

June 1st, 2010 — 1:07am

Aşağıdaki vba script kodu bir word dokümanındaki bütün tabloların genişliklerini aynı yapmak için kullanılabilir.

For Each objTable In ActiveDocument.Tables

objTable.PreferredWidth = InchesToPoints(5)

Next objTable

Comments Off on Word Makro – Bütün Tabloları Aynı Genişliğe Getirmek | Something


Back to top