Archive for May 2010


Oracle Database ve Instance Üzerine

May 18th, 2010 — 10:55pm

Birçok Oracle kullanıcısı “instance” ve “database” terimlerini birbirlerinin yerlerine kullanıyorlar. Aslında, “instance” ve “database” farklı fakat ilgili şeylerdir. Bu ayrım önemlidir çünkü bu Oracle’ın mimarisini anladığınızı gösterir.

Oracle’da database terimi bilginin fiziksel deposunu ifade eder, instance terimi database’deki bilgiye ulaşımı sağlayan yazılımı ifade eder. Instance sunucuda çalışır, database sunucuya bağlı disklerde depolanır.

Database fizikseldir, disklerde depolanan dosyalardan oluşur. Instance ise mantıksaldır. Sunucudaki hafıza yapıları ve processlerden oluşur. Şöyle diyebiliriz, Oracle SGA(System Global Area) adı verilen paylaşıma açık hafıza alanı ve her process için PGA (Program Global Area) adı verilen özel bir hafıza alanı kullanır.

Kullanıcılar, Oracle veritabanında direk olarak bilgiye ulaşamazlar. Bunun yerine, Oracle instance’dan bilgi talebinde bulunurlar.

Instance ve database’leri anlamak için gerçek dünyadan bir benzerlik sunabiliriz. Database’i bir ada olarak düşünürsek, Instance’ı da o adaya ulaşımı sağlayan bir köprü gibi düşünebiliriz. Eğer köprü kapanırsa, ada varolmaya devam eder fakat ona ulaşılamaz. Oracle terimleriyle söyleyecek olursak; instance çalışırsa database’den veri akışı sağlanır.

Comments Off on Oracle Database ve Instance Üzerine | Something

Hyperion Performance Scorecard

May 7th, 2010 — 4:00am

hyperion-performance-scorecard

Hyperion’ın Balanced Scorecard çözümüdür. İş hedeflerinize, planınıza ve bu planın ne kadar işlediğine odaklanır. Çalışanlarınızın başarısını belirlediğiniz ölçütlere göre ölçer. Çalışanlarınıza birer karne verir.

Bu ölçütlerin belirlenmesi bu uygulamanın dışında ve çok önemli bir konudur. İşini iyi yapan kişileri bile yanlış KPI’lar ile sanki kötü çalışıyormuş gibi karnelemek mümkündür. Ölçüt belirleme doğru yapılmazsa çalışanlarınızı, departmanları vb… doğru ölçemezsiniz.

Hyperion Performance Scorecard’ın en önemli özelliği süreç anında gözlem yapmanızı sağlamasıdır. Böylece daha çevik kararlar verebilirisiniz. Olması gereken birşey olmadığı anda farkedersiniz ya da beklediğinizden iyi giden şeyleri daha erken farkedebilirsiniz. İlla her zaman kötü haber mi alıcaz :)

Comments Off on Hyperion Performance Scorecard | Business Inteligence

Hyperion Business Performance Management

May 7th, 2010 — 3:51am

hyperion bpm

Hyperion Business Performance Management ya da kısaltılmış adıyla BPM modüler yapıda geliştirilmiş bir kurumsal performans yönetimi ortamıdır. Konusunda dünyadaki en iyi alternatifdir desek yeridir. :) Genel bir iş zekası platformunun üstünde geliştirilmiştir. Hedef belirleme, modelleme, planlama, gözlemleme, analiz yapma ve raporlama gibi işlemlerin tümünü kapsar. Bir şirketi yönetmek için ihtiyaç duyacağınız herşey bu sistemde vardır.

Hyperion BPM sistemini şirketinize uygulayarak, efektif bir şekilde stratejinizi plana dökebilirsiniz, planınızın nasıl ilerlediğini gözlemleyebilirsiniz ve karar vermenizi destekleyecek anlamlı bir ön görü geliştirirsiniz. Kurumsal performasınız gelişir.

Meret biraz pahalı :) ama şirketinizin durumunu göremezseniz yönetemezsiniz. Belkide çoktan battınız haberiniz yok…

Comments Off on Hyperion Business Performance Management | Business Inteligence

Keşiflerin Keşfi

May 2nd, 2010 — 2:18pm

Benim son peygamberim Sezen Aksu
Benim gullerim soldu kaldırımlarda
Ben doğada mutluyum güllerim solmadan
Hepimiz bir yaprak, bir dal ile eşiz orda
Belki bazımız taş ile eş :)

Dönüş yolunda şarkılar türküler bir başka güzel
Ama nereye gidiyorum?
Yürü yürü nereye kadar :)
İçince yurumek daha güzel
Ama hayyamın dediği gibi yarı sarhoş :)

Yusuf rota çizsin kaf dağının ardına bile gidelim
Bugün sansaraktan binkat güzelini yürüdük
Keşiflerin en güzelini yaptık
Ve kimbilir daha nereleri yürüycez
Bu gece son değil
İyiki varsın Yudosk

Not : Bu satılar bir yudosk etkinliği sonrası, olayın gazı kaçmasın diye uyumadan önce yazılmıştır :)

Comments Off on Keşiflerin Keşfi | Anı


Back to top