Archive for May 2009


Crystal Reports Web Deployment Gözükmeyen Resimler – Grafikler

May 26th, 2009 — 7:37am

CrystalDecisions.Web.CrystalImageHandler web config’den tanıtılmadığı için grafikleri göremiyor olabiliriz.

uygun versiyonda handler’ı ekleyerek aşabiliriz.

 
<httpHandlers>
<add verb="GET" path="CrystalImageHandler.aspx" 
    type="CrystalDecisions.Web.CrystalImageHandler, 
    CrystalDecisions.Web, Version=10.2.3600.0, 
    Culture=neutral, PublicKeyToken=692fbea5521e1304"/>
</httpHandlers>

toolbar’daki resimler gözükmüyorsa,
server’da inetpub klasöründe aspnet_client klasörü var. O klasörü projenizin çalıştığı klasöre kopyalayarak aşabiliriz.

Comments Off on Crystal Reports Web Deployment Gözükmeyen Resimler – Grafikler | Asp.Net

C# ile EAN 13

May 8th, 2009 — 5:23am

Bu yazıda, EAN-13 (European Article Number) standardında barkot oluşturan ve oluşturduğu barkottan geri dönüş (encode / decode) yapan örnek kodu bulacaksınız.

linkler
codeproject
wikipedia

using System;
using System.Text;
 
public static class Ean13BarcodeHelper
{
public static string EncodeData(string inData)
{
  if (inData.Length != 12)
    throw new ApplicationException("Barkod data uzunluğu hatalı");
 
  for (int i = 0; i < inData.Length; i++)
  {
    if (!char.IsDigit(inData[i]))
      throw new ApplicationException("Barkod data numerik değil");
  }
 
  char[] outData = new char[12];
  for (int i = 0; i < 12; i++)
  {
    outData[i] = inData[i];
  }
 
  outData[0] = (char)(((byte)inData[0]) - 13);
  for (int i = 7; i < inData.Length; i++)
  {
    outData[i] = (char)(((byte)inData[i]) + 49);
  }
 
  char[] B3_B7 = GetB3_B7(inData);
  char BCSUM = (char)(((byte)CheckSum(inData)) + 49);
 
  StringBuilder sb = new StringBuilder();
  sb.Append(outData[0]);
  sb.Append("!");
  sb.Append(outData[1]);
  sb.Append(B3_B7);
  sb.Append("-");
  for (int i = 7; i < 12; i++)
  {
    sb.Append(outData[i]);
  }
  sb.Append(BCSUM);
  sb.Append("!");
  return sb.ToString();
}
 
public static string DecodeData(string inData)
{
  StringBuilder sb = new StringBuilder();
 
  sb.Append((char)(((byte)inData[0]) + 13));
  sb.Append(inData[2]);
  sb.Append(UndoGetB3_B7(inData));
 
  for (int i = 9; i < 14; i++)
  {
    sb.Append((char)(((byte)inData[i]) - 49));
  }
  return sb.ToString();
}
 
private static char CheckSum(string inData)
{
  int CSUM1 = 0;
  int CSUM_TEK = 0, CSUM_CIFT = 0, CSUM_TOP = 0;
  for (int jj = 0; jj < 6; jj++)
  {
    CSUM_TEK = Convert.ToInt32(inData.Substring(jj * 2, 1));
    CSUM_CIFT = Convert.ToInt32(inData.Substring(jj * 2 + 1, 1));
    CSUM_TOP += CSUM_TEK + (CSUM_CIFT * 3);
  }
 
  CSUM1 = ((10 - (CSUM_TOP % 10)) % 10);
  return CSUM1.ToString()[0];
}
 
private static char[] UndoGetB3_B7(string inData)
{
  char[] B3_B7 = null;
 
  char B0 = ((char)(((byte)inData[0]) + 13));
 
  char B2 = inData[3];
  char B3 = inData[4];
  char B4 = inData[5];
  char B5 = inData[6];
  char B6 = inData[7];
 
  switch (B0)
  {
    case '0':
      B3_B7 = new char[5] { B2, B3, B4, B5, B6 };
      break;
    case '1':
      B3_B7 = new char[5] { B2, UndoBC3(B3), 
            B4, UndoBC3(B5), UndoBC3(B6) };
      break;
    case '2':
      B3_B7 = new char[5] { B2, UndoBC3(B3), 
            UndoBC3(B4), B5, UndoBC3(B6) };
      break;
    case '3':
      B3_B7 = new char[5] { B2, UndoBC3(B3), 
            UndoBC3(B4), UndoBC3(B5), B6 };
      break;
    case '4':
      B3_B7 = new char[5] { UndoBC3(B2), B3, 
            B4, UndoBC3(B5), UndoBC3(B6) };
      break;
    case '5':
      B3_B7 = new char[5] { UndoBC3(B2), 
            UndoBC3(B3), B4, B5, UndoBC3(B6) };
      break;
    case '6':
      B3_B7 = new char[5] { UndoBC3(B2), UndoBC3(B3), 
            UndoBC3(B4), B5, B6 };
      break;
    case '7':
      B3_B7 = new char[5] { UndoBC3(B2), B3, 
            UndoBC3(B4), B5, UndoBC3(B6) };
      break;
    case '8':
      B3_B7 = new char[5] { UndoBC3(B2), B3, 
            UndoBC3(B4), UndoBC3(B5), B6 };
      break;
    case '9':
      B3_B7 = new char[5] { UndoBC3(B2), UndoBC3(B3), 
            B4, UndoBC3(B5), B6 };
      break;
  }
 
  return B3_B7;
}
 
private static char[] GetB3_B7(string inData)
{
  char[] B3_B7 = null;
 
  char B0 = inData[0];
 
  char B2 = inData[2];
  char B3 = inData[3];
  char B4 = inData[4];
  char B5 = inData[5];
  char B6 = inData[6];
 
  switch (B0)
  {
    case '0':
      B3_B7 = new char[5] { B2, B3, B4, B5, B6 };
      break;
    case '1':
      B3_B7 = new char[5] { B2, BC3(B3), B4, 
                  BC3(B5), BC3(B6) };
      break;
    case '2':
      B3_B7 = new char[5] { B2, BC3(B3), BC3(B4), 
                  B5, BC3(B6) };
      break;
    case '3':
      B3_B7 = new char[5] { B2, BC3(B3), BC3(B4), 
                  BC3(B5), B6 };
      break;
    case '4':
      B3_B7 = new char[5] { BC3(B2), B3, B4, 
                  BC3(B5), BC3(B6) };
      break;
    case '5':
      B3_B7 = new char[5] { BC3(B2), BC3(B3),
                  B4, B5, BC3(B6) };
      break;
    case '6':
      B3_B7 = new char[5] { BC3(B2), BC3(B3), 
                  BC3(B4), B5, B6 };
      break;
    case '7':
      B3_B7 = new char[5] { BC3(B2), B3, BC3(B4), 
                  B5, BC3(B6) };
      break;
    case '8':
      B3_B7 = new char[5] { BC3(B2), B3, BC3(B4), 
                  BC3(B5), B6 };
      break;
    case '9':
      B3_B7 = new char[5] { BC3(B2), BC3(B3), B4, 
                  BC3(B5), B6 };
      break;
  }
  return B3_B7;
}
 
private static char UndoBC3(char B)
{
  return (char)(((byte)B) - 17);
}
 
private static char BC3(char B)
{
  return (char)(((byte)B) + 17);
}
}

Comments Off on C# ile EAN 13 | Csharp - C#


Back to top